Det Digitale Partnerskab

Foto: Girl In Vanderland

Det Digitale Partnerskab har til formål at drive og udvikle den digitale information til turister. Partnerskabet blev stiftet i november 2014 og er dannet som et led i vækstplanen for turisme. Visionen er klar: Danmark skal have digital turismeinformation i international topklasse.

Partnerskabets formål

  • At videreudvikle GuideDanmark som et fælles udgangspunkt for dansk digital turistkommunikation
  • At sikre den højest mulige kvalitet (teknologi og indhold) i den offentlige digitale turistkommunikation og sikre optimal distribution af denne
  • At have et forum for drøftelse, og evt. udvikling og drift, af andre digitale samarbejdsprojekter på tværs af dansk turisme

Medlemmer, partnere og styregruppe

Det Digitale Partnerskab består af medlemmer fra de danske destinationsselskaber, kommuner, selvstændige turistkontorer samt Dansk Kyst- og Naturturisme som observatør i styregruppen.

Det Digitale Partnerskabs Styregruppe består i øjeblikket af:

  • Janne G. Henriksen, VisitDenmark (forperson)
  • Peter Krusborg, Destination Nordvestkysten (næstforperson) 
  • Helle Berthold Rosenberg, Destination Kystlandet (medlem)
  • Tine Kastrup-Misir, Wonderful Copenhagen (medlem)
  • Michael Johansen, VisitDenmark (medlem)

Medlemmerne af Styregruppen udpeges for 2 år ad gangen.

Dyk ned i den gældende samarbejdsaftale om GuideDanmark mellem Partnerskabet og destinationerne

Michael Johansen
Kontakt VisitDenmarks repræsentant i Det Digitale Partnerskab

Tech & AI Manager

micjoh@visitdenmark.com

Susanne Skjødt Nielsen
Kontakt os for at få adgang til VDK-Guiden: https://vdkguide.visitdenmark.com

Support & Operations Manager

ssn@visitdenmark.com