Det Digitale Partnerskab

Foto: @girl.in.vanderland

Det Digitale Partnerskab har til formål at drive og udvikle den digitale information til turister. Partnerskabet blev stiftet i november 2014 og er dannet som et led i vækstplanen for turisme. Visionen er klar: Danmark skal have digital turismeinformation i international topklasse.

Partnerskabets formål

  • At videreudvikle GuideDanmark som et fælles udgangspunkt for dansk digital turistkommunikation
  • At sikre den højest mulige kvalitet (teknologi og indhold) i den offentlige digitale turistkommunikation og sikre optimal distribution af denne
  • At have et forum for drøftelse, og evt. udvikling og drift, af andre digitale samarbejdsprojekter på tværs af dansk turisme

Medlemmer, partnere og styregruppe

Det Digitale Partnerskab består af Danske Destinationer, Dansk Turismefremme, Wonderful Copenhagen og VisitDenmark. Alle turismeorganisationer i Danmark er medlemmer via medlemsorganisationerne.

Det Digitale Partnerskabs Styregruppe består i øjeblikket af:

  • Janne G. Henriksen, VisitDenmark (formand)
  • Andreas Kjeldsen, Dansk Turismefremme (næstformand) 
  • Helle Berthold Rosenberg, Danske Destinationer (næstformand)
  • Tine Kastrup-Misir, Wonderful Copenhagen
  • Michael Johansen, VisitDenmark

Medlemmerne af Styregruppen udpeges for 2 år ad gangen.

Opsamling fra Det Digitale Partnerskabs årsmøde 2020

Social Listening - indlæg fra Innovation Lab

Strategiske overvejelser om ny portal

Opbygning af ny portal - arbejde med data og content

Referat fra Generalforsamling 2020

Videndeling på Yammer

Det Digitale Partnerskab deler viden via Yammer. Bemærk, at du skal bruge password for at være med i debatten.

ASP-gruppe på Yammer

Foto: Jens Thaysen, Århus Stiftstidende

GuideDanmark-gruppe på Yammer

Foto: Martin Heiberg