Løkken strand

Videncenter

Foto: Mette Johnsen

Her finder du viden om turismen i Danmark. Følg med i turismens udvikling, turisterne i Danmark og internationale tendenser inden for turismen. 

VisitDenmark formidler analyser og markedsviden om turismen og turisterne, så turisterhvervet kan træffe vidensbaserede beslutninger om udvikling og markedsføring af Danmark som rejsemål.

Få den nyeste viden om turismen i Danmark

Nøgletal om dansk turisme

Turismen i dit område

Forretningsområder

Analyser og rapporter

Aktuel udvikling i dansk turisme

Her kan du se de nyeste overnatningstal for turisterne i Danmark. Dashboardet bliver opdateret hver måned, når de nye overnatningstal offentliggøres. Næste offentliggørelse er d. 9. november 2020.

I august 2020 lå antallet af overnatninger i Danmark over niveauet ift. august sidste år. Grundet Covid-19 har der siden marts været et kraftigt fald i de udenlandske overnatninger. Også i august foretog de udenlandske turister i Danmark færre overnatninger end sammenlignet med august 2019. De danske overnatninger i august er til gengæld steget betydeligt. 

I august 2020 var der næsten 8,6 mio. overnatninger i alt, hvilket er 2,3 pct. flere i forhold til august 2019. De udenlandske turister foretog godt 4,5 mio. overnatninger, hvilket er 10,5 pct. færre end sidste år. Danskerne foretog godt 4,0 mio. overnatninger, svarende til en fremgang på 21,8 pct. i forhold til august 2019. Danske gæster stod for stigning på tværs af de fleste overnatningsformer, især i feriehuse, lystbådehavne og campingpladser. Blandt udenlandske turister stod tyskerne for en stigning i overnatningerne i Danmark, og det var primært i feriehuse, campingpladser og feriecentre. 

Du kan hente oversigten med de nyeste overnatningstal i PDF her.

Du kan bladre mellem de forskellige steder ved benytte pilene nederst i venstre hjørne af dashboardet.

Dashbordet bliver opdateret hver måned med de seneste overnatningstal.

OBS: Hvis du oplever problemer med visningen af dashboardet så prøv at åbne siden i en anden browser fx Chrome.

Overnatningstal for 2019

De endelige overnatningstal for 2019 er opgjort til 56,059 mio. Det er en stigning på 4,1 pct. i forhold til 2018. De udenlandske overnatninger steg med 4,7 pct. og endte på 28,858 mio. De danske overnatninger steg med 3,5 pct. og endte på 27,201 mio. 

Mere info om turismen i Danmark

Markedsprofiler

VisitDenmarks markedsprofiler zoomer ind på nøgletallene for Danmarks vigtigste markeder.

Hent tal fra Danmarks Statistik

Find overnatningstal for forskelige på overnatningsformer, områder, nationaliteter og perioder.

Effekten af events

Store internationale sports- og kulturevents er med til at brande Danmark og tiltrække turister.

Trends og tendenser på turismeområdet

Turisternes adfærd, forventninger og muligheder udvikler sig i et højt tempo. Derfor holder vi øje med de internationale tendenser - ikke kun i vores omverden, men også i den store mængde data, som VisitDenmark har til rådighed.

Turisternes brug af SoMe til inspiration

Foto: Sascha Bendix

Bæredygtig turisme

Foto: Mette Johnsen

Kontakt os

Søger du efter tal og statistik? Mangler du viden om turismen og turisterne i Danmark? Uanset hvad, du er interesseret i, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe dig frem til de bedste tal og statistikker og kan rådgive dig i forhold til brug af data og analysemetoder.

Kontakt os her