Children jumping in the Harbor Bath in Aarhus

Den nye Dataplatform for turisme

Foto: Roar Paaske

Den overordnede ambition med den nye nationale turismedataplatform er at øge dansk turismes konkurrenceevne gennem klog og innovativ brug af data.

Viden og data spiller allerede i dag en afgørende rolle for udviklingen af dansk turisme. Via den nye nationale dataplatform får destinationsselskaberne og deres samarbejdspartnere adgang til data og værktøjer, som kan anvendes til at træffe endnu bedre forretningsmæssige beslutninger. Dette muliggøres i platformen ved at samle forskellige datakilder og koble data fra fx VISA, nets og teleselskaber, så aktørerne i dansk turisme kan skabe nye indsigter om turisterne og deres adfærd.

Destinationsselskaberne vil således få adgang til fælles viden og data om fx overnatninger, attraktionsbesøg og gæstemængden, og de vil på sigt kunne lære fra andre destinationers erfaringer og sammenligne egne resultater med relevante gennemsnit og benchmarks.

Herudover bliver der mulighed for at uploade egne datakilder og data, som samarbejdspartnere kan tilgå. Destinationsselskaberne vil således kunne tilbyde skræddersyede samarbejder om viden, som destinationens samarbejdspartnere ikke før har haft mulighed for at få adgang til.

Den nationale dataplatform bygger på projektet Destination:Digital, som begyndte på Rømø og siden blev udrullet til hele Vestkysten via Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten med NTT DATA Business Solutions og Dansk Kyst- og Naturturisme som samarbejdspartnere.

Det er målet, at alle destinationsselskaber i Danmark er koblet på platformen ved udgangen af 2023.

VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og NTT DATA Business Solutions står bag den nationale platform. Dele af dataplatformen er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs VisitDenmarks pressemeddelelse her. 

Case eksempel

Couple walking on the beach, Mandø Ebbevej, Ribe
Gitte Lindeborg, Flying October

Naturbeskyttelse

Dansk Kyst- og Naturturisme er gået sammen med tre nationalparker om at måle gæsternes adfærd i naturen for efterfølgende at have mulighed for at justere adfærden og minimere presset på sårbare naturområder.

Mandø tiltrækker hvert år mange turister og er derfor udvalgt som testområde. Man vil undersøge, om turisterne bruger de afmærkede ruter, og om fuglelivet på øen er påvirket af de mange besøgende.

I 2023 vil der blive samlet data fra bl.a. stitællere, teleselskaber og Dansk Ornitologisk Forening. Målet er at blive klogere på, om der er behov for en indsats for at aflaste naturområderne ved fx justere ruterne eller begrænse besøg i fuglenes yngleperioder.

For yderligere information, kontakt venligst

Christina

Team Lead, VisitData

chreje@visitdenmark.com

Mads Bach

Product Lead, VisitData

madbac@visitdenmark.com