Gå til indhold
Children playing at Thorup Strand in North Jutland, Denmark

Eksterne rapporter

Foto: Mette Johnsen

Her har vi samlet en række eksterne rapporter om turisme. Der er både rapporter fra samarbejdspartnere og kontakter rundt omkring i verden (ETC, UNWTO og OECD) samt andre rapporter med strategiske vigtige emner, som kan have interesse.

Eksterne rapporter og udgivelser

Badehus ved Løkken Strand i Nordjylland, Danmark
Daniel Brandt Andersen

UNWTO World Tourism Barometer May 2023

I 1. kvartal 2023 nåede antallet af internationale turistankomster globalt set op på 80 pct. af niveauet før pandemien (1. kvartal 2019). Ses udelukkende på Europa nåede antallet af internationale turistankomster i 1. kvartal 2023 op på 90 pct. af niveauet i 1. kvartal 2019.

Antallet af internationale turistankomster steg med 86 pct. i 1. kvartal 2023 sammenlignet med samme periode i 2022.

Nyhavn Sunshine Copenhagen
World Mappers

ETC: Exploring consumer travel attitudes and expectations to drive tourism recovery

Rapporten fra ETC er den anden af to udgivelser, og har til formål at undersøge europæernes holdninger og forventninger ift. rejser, som kan være med til at genoprette turismen efter pandemien. Undersøgelsen viser, at 94 pct. af respondenterne var tilfredse med deres sommerferie, til trods for halvdelen havde oplevet effekterne af personalemangel på lufthavne mm. Respondenterne vurderer stadig, at Europa er et sikkert rejsemål, men 37 pct. angiver at undgå rejser til Ruslands og Ukraines nabolander. 
 

En koselig brosteinsgate med fargerike hus i Faaborg på Fyn, Danmark
Michael Fiukowski & Sarah Moritz

UNWTO World Tourism Barometer November 2022

I perioden januar til september 2022 nåede antallet af internationale turismeankomster på globalt plan op på 63 pct. af niveauet før pandemien. Omkring 700 mio. turister rejste internationalt i januar til september, og det betød en stigning på 133 pct. i forhold til niveauet i 2021. Navnlig i tredje kvartal tog udviklingen fart. Europa fortsætter med at være i front  og nåede i januar til september op på 81 pct. af niveauet før pandemien.

Surfing in Klitmøller
Mads Tolstrup

ETC: Monitoring Sentiment for domestic and intra-European travel (10/22)

ETC rapporten viser, at 70 pct. af europæere har planer om at rejse inden for de næste seks måneder (oktober-marts). Det gælder især dem mellem 45-54 år (75 pct.) og i mindre grad dem mellem 18-24 år (58 pct.). Økonomien er igen den største kilde til bekymring, hvor 23 pct. angiver at være bekymret ift. øgede rejseomkostninger og 17 pct. er bekymret pga. deres egen økonomi. Effekten af COVID-19 på europæernes rejseadfærd er på sit laveste siden september 2020.

Een stel geniet van een herfstwandeling door het bos in Noord-Jutland in Denemarken
Niclas Jessen

ETC: Monitoring Sentiment for domestic and intra-European travel (6/22)

ETC rapporten viser, at 73 pct. af europæere har planer om at rejse inden for de næste seks måneder (juni-november 2022), hvoraf de fleste (84 pct.) planlægger at rejse mellem juni og september. De fem markeder, hvor de fleste forventer at rejse inden for de næste seks måneder er Polen, Spanien, Nederlandene, Tyskland og Italien. Prisinflationen og ens personlige økonomi er nu rejsendes vigtigste kilde til bekymring (31 pct.).

© Marsktårnet (2021) - Bjarke Ingels Group (BIG)
Jacob Hansen © Marsktårnet (2021) - Bjarke Ingels Group (BIG)

ETC: European Tourism – Trends and Prospects (Q2/2022)

Den nyeste udgave af rapporten viser, at antallet af europæiske ankomster (januar-marts) er under niveauet fra før pandemien. Dette skyldes inflation, Ruslands invasion af Ukraine og genopblussen af pandemien. Rejselysten forventes dog at få overhånd og at antallet af overnatninger i maj-måned forventes at være på niveauet fra før pandemien, da 73 pct. af europæerne forventer at rejse inden for de næste seks måneder.

Sukkertoppen udsigt
Sarah Green

UNWTO Tourism Barometer July 2022

I de fem første måneder af 2022 lå antallet af internationale turistankomster 221 pct. over niveauet i 2021, men fortsat 53,9 pct. under niveauet i de første fem måneder af 2019.

I Europa bød man velkommen til fire gange så mange internationale turister i januar til maj 2022 sammenlignet med samme periode i 2021. Trods væksten ligger antallet af overnatninger i Europa stadig 36,4 pct. under niveauet i januar til maj 2019.

Boating in Christianshavn, Copenhagen, in the summer
Rolands Varsbergs

UNWTO Tourism Barometer May 2022

Antallet af internationale turistankomster var i Q1 2022 næsten tre gange så højt som i 2021. Trods den markante fremgang er niveauet fortsat 61 pct. under 2019-niveauet.

I Europa bød man velkommen til næsten fire gang så mange internationale turister i Q1 2022 sammenlignet med Q1 2021, men niveauet er fortsat 43 pct. lavere end i Q1 2019.

Himmebjerget i Silkeborg
Michael Maagaard

ETC: European Tourism – Trends and Prospects (Q1/2022)

Den nyeste udgave af rapporten viser, at den europæiske turisme udvikler sig positivt – dog i et langsommere tempo end tidligere håbet. Det skyldes både eftervirkningerne af den globale pandemi og de stigende priser på både energi og fødevarer som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Rejser internt i Europa vil drive opsvinget i 2022.

Couple sitting in dunes at West coast, West Jutland
FlyingOctober - VisitNordvestkysten

UNWTO Tourism Barometer January 2022

Antallet af internationale turistankomster steg med 3,8 pct. i 2021 sammenlignet med 2020, men lå fortsat 71,7 pct. under 2019-niveauet. I absolutte tal var antallet af internationale turistankomster i 2020 på 415 mio. mod 1.464 mio. i 2019

Europa og Nord- og Sydamerika noterede de stærkeste resultater i forhold til 2020 med stigninger på henholdsvis 18,7 pct. og 17,2 pct. i antallet af turistankomster. Niveauerne var dog fortsat henholdsvis 62,5 pct. og 62,7 pct. under 2019-niveauerne.

Surfere ved Hvide Sande
Rikke Kjær Poulsen

ETC: Sustainable Travel in an Era of Disruption: Impact Of Covid-19 on Sustainable Tourism Attitudes

Denne rapport giver et overblik over turisternes rejsepræferencer før pandemien samt et indblik i fire forskellige målgrupper af rejsende afhængig af deres syn på bæredygtighed ved valg af destinationen. Derudover gives der en række af konkrete forslag til DMOer og turisterhverv med hensigt på, hvordan man kan muliggøre og fremme de bæredygtige valg blandt rejsende. Undersøgelsen er kørt blandt rejsende fra Tyskland, Storbritannien, Holland, Frankrig og Italien.

Vinterbadning København
Emily Wilson Photography

UNWTO Tourism Barometer November 2021

Antallet af internationale turistankomster steg med 58 pct. i perioden juli-september 2021 sammenlignet med samme periode i 2020, men niveauet er fortsat 64 pct. under 2019-niveauet.Trods forbedringer i 3. kvartal er hastigheden i forhold til genopretning langsom og ulige fordelt mellem de enkelte regioner. Det skyldes både rejserestriktioner, vaccinationsudbredelse og tillid forbundet med at rejse. 

Ifølge de seneste UNWTO-data vil antallet af internationale turistankomster i 2021 være 70-75 pct. under niveauet i 2019.

Sønderby Fyn
Mitch Wiesinger

ETC: Monitoring Sentiment for domestic and intra-European travel 10/21

ETC rapporten viser, at to ud af tre europæere har planer om at rejse inden for de næste seks måneder (t.o.m. marts 2022). Over halvdelen vil gerne besøge et andet europæisk land, hvilket er den højeste andel siden september 2020. Resultaterne viser også, at europæerne fortsat er mest bekymrede for at rejse med fly og at bruge transporten på destinationen. Andelen der gerne vil på storbyferie i de næste seks måneder, stiger signifikant.

To kvinder ved et bål på Tisvilde Strand
Daniel Villadsen

UNWTO Tourism Barometer September 2021

I de første syv måneder af 2021 lå antallet af turistankomster på globalt plan 40,3 pct. under samme periode i 2021 og 80,5 pct. under niveauet i 2019. Fra 2019 til 2021 er antallet af internationale turistankomster faldet med 667 mio., og fra 2020 til 2021 svarer nedgangen til 110 internationale turistankomster. 

I de første syv måneder af 2021 faldt antallet af internationale turistankomster i Europa med 31,1 pct. sammenlignet med 2020 og 76,9 pct. sammenlignet med 2019.

De flest lande i Europa melder om bedring i juni og juli som følge af vaccineudrulningen og stigende forbrugertillid. Mange lande i Asien er fortsat underlagt rejserestriktioner.

Gråbrødretorv, Kampagneside 2022
© Kim Wyon

ETC: Hanbook on Encouraging Sustainable Tourism Practices

Rapporten kaster lys på bæredygtig turisme - hvorfor den er vigtig, og hvorvidt efterspørgslen (turisternes adfærd) kan drive de store skift inden for turismen. Håndbogen samler desuden 20 eksempler på indsatser fra de forskellige destinationer verden rundt, der har haft succes med at fremme bæredygtig turisme blandt turisterne og turismebranchen generelt. Formålet med rapporten er at støtte destinationer og turismeaktører på vej til genstart og tilpasning til de nye trends inden for turisme.
 

Wandern an der dänischen Westküste in Skallingen
© Anne Nørkjær

AirBnB-data hos Eurostat

Eurostat har udgivet de første data i forbindelse med EU Kommissionens aftale med Airbnb, Booking.com, Expedia og Tripadvisor om deling af data. Her kan data for private kortvarige ophold findes for alle EU-lande, herunder Danmark. 

Der er foreløbigt data for 2018 og 2019 tilgængeligt, men allerede omkring september vil der komme data for 2020, mens data for de første måneder af 2021 vil blive firgivet i efteråret. Der er mulighed for at se data over ankomster og overnatninger fordelt på regionalt niveau, landsdele, storbyer og hvor turisterne kommer fra.

Copenhagen Sankt Annæ 8
© Malin Poppy Darcy Mörner

ETC: The Changing Tourism Environment and its Impact on the Work of NTOs

Rapporten undersøger de forskellige udviklingsperioder for europæiske NTO'er historisk set og giver indsigtsbaserede anbefalinger til opnåelse af bæredygtig turismeudvikling i fremtiden. Rapporten har også til formål at forstå COVID-19s indflydelse på NTO'er samt at lære af krisen for at opbygge den fremtidige robusthed for turistindustrien.

Copenhagen Canal with boats sailing and buildings
© Kim Wyon

ETC: European Tourism – Trends and Prospects (Q2/2021) 

Den nyeste udgave af rapporten viser at indenlandsk turisme vil bane vejen for udviklingen i 2021, mens efterspørgsel fra long-haul markeder i Europa forventes tilbage på 2019 niveau først i 2030. Desuden viser rapporten bl.a. også, at efterspørgsel efter ”short-term rentals” er højere end efter hoteller målt både i belægningen og bookinger for resten af 2021.
 

Klitmøller designguide
© Mette Johnsen

Key themes 2021: Global Travel & Tourism Trends

Nyeste forecast fra Tourism Economics forventer, at de indenlandske ankomster vil vokse i 2021 og forventes at ligge på 12 pct. under før-krise-niveauet, mens de internationale ankomster forventes at ligge 59 pct. under 2019-niveauet i 2021. Den internationale turisme forventes først at være tilbage på før-krise niveauet i Europa i 2024.

Dog er håbet i Europa, at sommeren delvist kan reddes med udrulningen af et fælles EU-corona-pas. 77 pct. af de internationale ankomster til Europa er fra andre europæiske lande, hvorfor håbet er, at udrulning kan medføre stigning i aktiviteten.

Thyborøn
Flying October

UNWTO Tourism Barometer May 2021

På globalt plan faldt antallet af internationale turistankomster med 82,7 pct. i 1. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. Faldet svarer til en nedgang på 180 mio. internationale turistankomster fra 2020 til 2021 og 265 mio., hvis der sammenlignes med 2019. I Europa faldt antallet af internationale turistankomster med 83,4 pct. fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. 

Bølgen ved Kalvebod Brygge
©Mathias Brandt

UNWTO Tourism Barometer March 2021

Efter et fald på 73,1 pct. i antallet af internationale turistankomster i 2020 samlet set, fortsatte efterspørgslen på et lavt niveau i begyndelsen af 2021. Antallet af internationale turistankomster faldt med 86,7 pct. i januar 2021 sammenlignet med januar 2020. UNWTO forventer, at antallet af turistankomster i 1. kvartal 2021 vil være 85 pct. lavere end i 1. kvartal 2020.

VisitNordsjælland Hornbæk Plantage
Daniel Overbeck VisitNordsjælland

ETC: Monitoring Sentiment for domestic and intra-european travel 04/21

ETC's rapport viser en stigende rejselyst blandt europæerne. 56 pct. har planer om at rejse inden for de næste seks måneder: 22 pct. vil rejse i maj/juni, og 36 pct. vil rejse senere på sommeren. Det er især vaccineudrulningen, der giver europæerne lyst til og mod på at rejse. Blandt dem, der har planer om at rejse allerede i maj/juni, er 52 pct. villige til at flyve til feriedestinationen, selv om selve flyrejsen er det, som flest (17 pct.) europæere er bekymrede for.

Eksterne videnbanker

Share your wonders: