Children playing at Thorup Strand in North Jutland, Denmark

Eksterne rapporter

Foto: Mette Johnsen

Her har vi samlet en række eksterne rapporter om turisme. Der er både rapporter fra samarbejdspartnere og kontakter rundt omkring i verden (ETC, UNWTO og OECD) samt andre rapporter med strategiske vigtige emner, som kan have interesse.

Eksterne rapporter og udgivelser

People sitting on the Infinity bridge
Frame & Work

UNWTO World Tourism Barometer January 2024

I 2023 er antallet af internationale turistankomster estimeret til 1.286 mio. Det er 34 pct. over niveauet i 2022. Antallet af internationale turistankomster i 2023 er oppe på 88 pct. af niveauet før pandemien.

Ses alene på Europa lå antallet af internationale turistankomster i 2023 på 94 pct. af niveauet før pandemien.

Nyhavn Sunshine Copenhagen
World Mappers

ETC: Exploring consumer travel attitudes and expectations to drive tourism recovery

Rapporten fra ETC er den anden af to udgivelser, og har til formål at undersøge europæernes holdninger og forventninger ift. rejser, som kan være med til at genoprette turismen efter pandemien. Undersøgelsen viser, at 94 pct. af respondenterne var tilfredse med deres sommerferie, til trods for halvdelen havde oplevet effekterne af personalemangel på lufthavne mm. Respondenterne vurderer stadig, at Europa er et sikkert rejsemål, men 37 pct. angiver at undgå rejser til Ruslands og Ukraines nabolander. 
 

Surfing in Klitmøller
Mads Tolstrup

ETC: Monitoring Sentiment for domestic and intra-European travel (10/22)

ETC rapporten viser, at 70 pct. af europæere har planer om at rejse inden for de næste seks måneder (oktober-marts). Det gælder især dem mellem 45-54 år (75 pct.) og i mindre grad dem mellem 18-24 år (58 pct.). Økonomien er igen den største kilde til bekymring, hvor 23 pct. angiver at være bekymret ift. øgede rejseomkostninger og 17 pct. er bekymret pga. deres egen økonomi. Effekten af COVID-19 på europæernes rejseadfærd er på sit laveste siden september 2020.

Een stel geniet van een herfstwandeling door het bos in Noord-Jutland in Denemarken
Niclas Jessen

ETC: Monitoring Sentiment for domestic and intra-European travel (6/22)

ETC rapporten viser, at 73 pct. af europæere har planer om at rejse inden for de næste seks måneder (juni-november 2022), hvoraf de fleste (84 pct.) planlægger at rejse mellem juni og september. De fem markeder, hvor de fleste forventer at rejse inden for de næste seks måneder er Polen, Spanien, Nederlandene, Tyskland og Italien. Prisinflationen og ens personlige økonomi er nu rejsendes vigtigste kilde til bekymring (31 pct.).

© Marsktårnet (2021) - Bjarke Ingels Group (BIG)
Jacob Hansen © Marsktårnet (2021) - Bjarke Ingels Group (BIG)

ETC: European Tourism – Trends and Prospects (Q2/2022)

Den nyeste udgave af rapporten viser, at antallet af europæiske ankomster (januar-marts) er under niveauet fra før pandemien. Dette skyldes inflation, Ruslands invasion af Ukraine og genopblussen af pandemien. Rejselysten forventes dog at få overhånd og at antallet af overnatninger i maj-måned forventes at være på niveauet fra før pandemien, da 73 pct. af europæerne forventer at rejse inden for de næste seks måneder.

Himmebjerget i Silkeborg
Michael Maagaard

ETC: European Tourism – Trends and Prospects (Q1/2022)

Den nyeste udgave af rapporten viser, at den europæiske turisme udvikler sig positivt – dog i et langsommere tempo end tidligere håbet. Det skyldes både eftervirkningerne af den globale pandemi og de stigende priser på både energi og fødevarer som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Rejser internt i Europa vil drive opsvinget i 2022.

Surfere ved Hvide Sande
Rikke Kjær Poulsen

ETC: Sustainable Travel in an Era of Disruption: Impact Of Covid-19 on Sustainable Tourism Attitudes

Denne rapport giver et overblik over turisternes rejsepræferencer før pandemien samt et indblik i fire forskellige målgrupper af rejsende afhængig af deres syn på bæredygtighed ved valg af destinationen. Derudover gives der en række af konkrete forslag til DMOer og turisterhverv med hensigt på, hvordan man kan muliggøre og fremme de bæredygtige valg blandt rejsende. Undersøgelsen er kørt blandt rejsende fra Tyskland, Storbritannien, Holland, Frankrig og Italien.

Sønderby Fyn
Mitch Wiesinger

ETC: Monitoring Sentiment for domestic and intra-European travel 10/21

ETC rapporten viser, at to ud af tre europæere har planer om at rejse inden for de næste seks måneder (t.o.m. marts 2022). Over halvdelen vil gerne besøge et andet europæisk land, hvilket er den højeste andel siden september 2020. Resultaterne viser også, at europæerne fortsat er mest bekymrede for at rejse med fly og at bruge transporten på destinationen. Andelen der gerne vil på storbyferie i de næste seks måneder, stiger signifikant.

Gråbrødretorv, Kampagneside 2022
© Kim Wyon

ETC: Hanbook on Encouraging Sustainable Tourism Practices

Rapporten kaster lys på bæredygtig turisme - hvorfor den er vigtig, og hvorvidt efterspørgslen (turisternes adfærd) kan drive de store skift inden for turismen. Håndbogen samler desuden 20 eksempler på indsatser fra de forskellige destinationer verden rundt, der har haft succes med at fremme bæredygtig turisme blandt turisterne og turismebranchen generelt. Formålet med rapporten er at støtte destinationer og turismeaktører på vej til genstart og tilpasning til de nye trends inden for turisme.
 

Wandern an der dänischen Westküste in Skallingen
© Anne Nørkjær

AirBnB-data hos Eurostat

Eurostat har udgivet de første data i forbindelse med EU Kommissionens aftale med Airbnb, Booking.com, Expedia og Tripadvisor om deling af data. Her kan data for private kortvarige ophold findes for alle EU-lande, herunder Danmark. 

Der er foreløbigt data for 2018 og 2019 tilgængeligt, men allerede omkring september vil der komme data for 2020, mens data for de første måneder af 2021 vil blive firgivet i efteråret. Der er mulighed for at se data over ankomster og overnatninger fordelt på regionalt niveau, landsdele, storbyer og hvor turisterne kommer fra.

Copenhagen Sankt Annæ 8
© Malin Poppy Darcy Mörner

ETC: The Changing Tourism Environment and its Impact on the Work of NTOs

Rapporten undersøger de forskellige udviklingsperioder for europæiske NTO'er historisk set og giver indsigtsbaserede anbefalinger til opnåelse af bæredygtig turismeudvikling i fremtiden. Rapporten har også til formål at forstå COVID-19s indflydelse på NTO'er samt at lære af krisen for at opbygge den fremtidige robusthed for turistindustrien.

Copenhagen Canal with boats sailing and buildings
© Kim Wyon

ETC: European Tourism – Trends and Prospects (Q2/2021) 

Den nyeste udgave af rapporten viser at indenlandsk turisme vil bane vejen for udviklingen i 2021, mens efterspørgsel fra long-haul markeder i Europa forventes tilbage på 2019 niveau først i 2030. Desuden viser rapporten bl.a. også, at efterspørgsel efter ”short-term rentals” er højere end efter hoteller målt både i belægningen og bookinger for resten af 2021.
 

Klitmøller designguide
© Mette Johnsen

Key themes 2021: Global Travel & Tourism Trends

Nyeste forecast fra Tourism Economics forventer, at de indenlandske ankomster vil vokse i 2021 og forventes at ligge på 12 pct. under før-krise-niveauet, mens de internationale ankomster forventes at ligge 59 pct. under 2019-niveauet i 2021. Den internationale turisme forventes først at være tilbage på før-krise niveauet i Europa i 2024.

Dog er håbet i Europa, at sommeren delvist kan reddes med udrulningen af et fælles EU-corona-pas. 77 pct. af de internationale ankomster til Europa er fra andre europæiske lande, hvorfor håbet er, at udrulning kan medføre stigning i aktiviteten.

VisitNordsjælland Hornbæk Plantage
Daniel Overbeck VisitNordsjælland

ETC: Monitoring Sentiment for domestic and intra-european travel 04/21

ETC's rapport viser en stigende rejselyst blandt europæerne. 56 pct. har planer om at rejse inden for de næste seks måneder: 22 pct. vil rejse i maj/juni, og 36 pct. vil rejse senere på sommeren. Det er især vaccineudrulningen, der giver europæerne lyst til og mod på at rejse. Blandt dem, der har planer om at rejse allerede i maj/juni, er 52 pct. villige til at flyve til feriedestinationen, selv om selve flyrejsen er det, som flest (17 pct.) europæere er bekymrede for.

Eksterne videnbanker