VisitDenmark
Bæredygtighed 2020

Bæredygtig turisme og turisterne fra nærmarkederne

9/2/2020

VisitDenmark stiller viden til rådighed om bæredygtig turisme på fire af de vigtigste markeder for dansk turisme.

VisitDenmark ønsker at biddrage med data om bæredygtig turisme. Bæredygtig turisme favner både det økonomiske, miljøtekniske og sociale område. Rapporterne her omhandler det sociale område.

I rapporterne kan du blandt andet læse om turisternes opfattelser af og forventninger til bæredygtig turisme generelt og på feriedestinationerne, og hvad det betyder for turisternes ageren, rejseadfærd og valg af feriedestination.

Download bæredygtighedsrapporterne for henholdsvis Tyskland, Norge, Sverige og Holland her.

Datagrundlag

Analysen tager udgangspunkt i turisternes perspektiv og undersøger, hvordan turisterne opfatter og forventer at agere i forhold til bæredygtig turisme. 

Resultaterne er baseret på  interview indsamlet i Tyskland, Norge, Sverige og Holland i forbindelse med VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse 2020.

I Tyskland er indsamlet 2.006 interview, i Norge 823, i Sverige 833, og i Holland er der indsamlet 2.376 interview.