Holmely

Bæredygtig turisme og turisterne fra nærmarkederne

8.3.2024
Foto: Sarah Green

VisitDenmark har opdateret viden om bæredygtig turisme på fire af de vigtigste markeder for dansk turisme: Tyskland, Norge, Sverige og Nederlandene.

VisitDenmark har gennem de seneste par år bidraget med data om bæredygtig turisme. Bæredygtig turisme omfatter både den økonomiske, miljøtekniske og sociale dimension. Rapporterne her omhandler det sociale område.

I rapporterne kan blandt andet læses om turisternes forventninger til deres rejseadfærd fremadrettet, samt hvorvidt bæredygtighed har spillet og vil spille en rolle for rejseadfærd og destinationsvalg. Desuden ses på inspirationskilder forud for valg af ferie, og hvad bæredygtighed betyder for turisternes adfærd på ferien.

Download bæredygtighedsrapporterne for henholdsvis Tyskland, Norge, Sverige og Nederlandene her.

Datagrundlag

Analysen har fokus på turisternes perspektiv og undersøger blandt andet, hvordan turisterne på de fire nærmarkeder forventer at agere i forhold til bæredygtig turisme. 

Resultaterne er baseret på  web-interview indsamlet i 2022 i hhv. Tyskland, Norge, Sverige og Nederlandene i forbindelse med VisitDenmarks årlige internationale Image- og Potentialeanalyse.

I Tyskland er indsamlet 2.004 interview, i Norge 974, i Sverige 904, og i Nederlandene er der indsamlet 1.504 interview.