Mønt Klint

De grønne idealister

20.5.2021
Foto: Daniel Villadsen

Denne mini-rapport præsenterer en række markedsspecifikke personas inden for segmentet 'de grønne idealister'

Segmentet ’de grønne idealister’ er defineret ved, at de ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’ mener, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres rejsevalg fremadrettet.

Af minirapporten fremgår det blandt andet, hvad de grønne idealister lægger vægt på ved valg af ferieform og -destination, hvor de henter inspiration, og hvor godt de kender Danmark.