Par sitter utenfor og spiser ved Øens Have i København

Bæredygtig turisme og turisterne fra storbyerne

11.10.2022
Foto: Jacob Hansen

Opdaterede indsigter om holdningerne til bæredygtig turisme blandt turister fra Greater London, Paris, Milano og Rom.

VisitDenmark har et ønske om at bidrage med aktuelle indsigter og data om bæredygtig turisme. Bæredygtig turisme omfatter både den økonomiske, miljømæssige og sociale dimension. Rapporterne her omhandler det sociale område.

I de fire rapporter kan blandt andet læses om turisternes forventninger til deres rejseadfærd fremadrettet og hvorvidt bæredygtighed har spillet og vil spille en rolle for rejseadfærd og destinationsvalg. Samtidig indeholder rapporterne data om inspirationskilder forud for valg af ferie og indblik i, hvad bæredygtighed betyder for turisternes adfærd på ferien.

Download bæredygtighedsrapporterne for henholdsvis Greater London, Paris, Milano og Rom her.

Datagrundlag

Analyserne tager udgangspunkt i turisternes perspektiv og undersøger, hvordan turisterne i de fire storbyer opfatter og forventer at opføre sig i forhold til bæredygtig turisme. 

Resultaterne er baseret på  4.024 interview indsamlet i Greater London (1.001), Paris (1.015), Milano (1.003) og Rom (1.005) i forbindelse med VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse 2022.