Himmebjerget i Silkeborg

Nøgletal om dansk turisme

Foto: Michael Maagaard

Det samlede turismeforbrug var 118,2 mia. kr. i 2021 i Danmark. Turismen er en vigtig brik i at skabe vækst, omsætning og arbejdspladser til hele Danmark. 

Overnatningstal for 2023

De udenlandske og danske turister foretog i alt 63,0 mio. overnatninger i Danmark i 2023, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er en stigning på 12,4 pct. i forhold til 2019 og en stigning på 0,2 pct. i forhold til 2022. De udenlandske overnatninger endte på 32,2 mio. og er dermed steget med 11,5 pct. i forhold til 2019 og 4,3 pct. i forhold til 2022. De danske overnatninger endte på 30,8 mio. og er steget med 13,3 pct. i forhold til 2019, men faldet med 3,8 pct. i forhold til 2022.

63,0 mio. 

Overnatninger i Danmark i 2023

118,2 mia. kr. 

Omsætning skabt af turismen i Danmark i 2021

30,6 mia. kr.

Udenlandsk turismeomsætning i 2021

18,8 mia. kr. 

tab i turismeomsætning fra 2019 til 2021

Turisternes samlede forbrug på 118,2 mia. kr. i 2021 spreder sig over mange typer af varer og services og er med til at skabe omsætning og beskæftigelse - også i erhverv som man normalt ikke forbinder med turisme. For hver gang turisterne lejer et hotelværelse, spiser en is eller går på museum, skaber de aktivitet og omsætning til det danske samfund. 

Turismen er et stort eksporterhverv

De fleste tænker nok ikke over det, men turismen er et af Danmarks store eksporterhverv. Når en udenlandsk turist bruger penge i Danmark, svarer det til, at en dansk produceret vare, service eller oplevelse bliver eksporteret til udlandet. De udenlandske turister forbruger for i alt 30,6 mia. kr. i Danmark.

Flere turister uden for højsæsonen
En sund turismeøkonomi kræver et godt turistmiks. Den danske højsæson er juli og august, men turisterne holder ferie på forskellige tidspunkter. Fx er danskerne flittige gæster i feriehusene i juli, mens man i maj møder mange hollændere. Tyskerne kommer hele året og i stigende omfang også uden for højsæsonen. Det gælder også andre nationaliteter. Faktisk ligger fire ud af 10 overnatninger uden for højsæsonen, når det gælder kyst- og naturferie.

Turisme uden for højsæsonen har mange fordele: Der er ledig kapacitet, og prismæssigt er Danmark rigtig konkurrencedygtigt. Og med mere turisme uden for højsæsonen går turismens arbejdspladser fra at være sæsonbetonede til at være helårsarbejdspladser.