Copenhagen Nyhavn must see

Turismens økonomiske betydning

20.7.2023
Foto: Daniel Jensen

Rapporten Turismens økonomiske betydning i Danmark sætter tal på, hvor mange penge turisterne bruger i Danmark.

Mini-rapport: Turismens økonomiske betydning 2019-2022

I denne minirapport kan du læse om turismens økonomiske betydning i Danmark i 2019-2022 med fokus på det samlede tab for markeder, kommuner og overnatningsformer. 

Turismeforbruget for 2022 er baseret på foreløbige estimater. Læs mere i afsnittet omkring metode, antagelser og forbehold. 

Turismens økonomiske betydning 2021

2021 blev på mange måder et specielt år for dansk turisme i skyggen af corona-pandemien. Turismeerhvervet, der normalt skaber 168.700 job, var særlig hårdt ramt, da rejsende og virksomheder store dele af året var underlagt restriktioner.

Turisternes forbrug i Danmark var 118,2 mia. kr. i 2021. Dette var et fald på 18,8 mia. kr. fra 137,0 mia. kr. i 2019. Det estimeres, at turisterne brugte 152,3 mia. kr. i 2022, altså 15,3 mia. kr. mere end i 2019 og 34,1 mere end i 2021.

TØBBE 2021 one pager

Foto:VisitDenmark