VisitDenmark
Aarhus Endless Connection Fountain

VisitDenmarks turistundersøgelse

VisitDenmarks Turistundersøgelse slår fast, hvorfor turisterne holder ferie i Danmark, hvad de laver i løbet af ferien, hvor tilfredse de er med danskerne og oplevelserne i Danmark, hvor mange penge de bruger og meget mere.

Om Turistundersøgelsen

Undersøgelsen afdækker turisternes booking- og beslutningshorisont, rejsemotiver, informationssøgning op til og under ferien, transport til feriedestinationen, rejsegruppe og opholdslængde, aktiviteter i løbet af ferien, døgnforbrug samt tilfredshed med opholdet og anbefaling til venner og familie.

Turistundersøgelsen er landsdækkende og meget omfattende. Derfor udgives den ikke i en samlet rapport, men den benyttes til at udarbejde en lang række rapporter, artikler og oplæg om turisterne og turismen i Danmark.

Metode

Turistundersøgelsen udføres hvert tredje år blandt danske og udenlandske turister, der overnatter på de kommercielle indkvarteringsformer: dvs. hoteller, vandrerhjem, campingpladser, feriehuse, feriecentre og lystbådehavne.

Den seneste dataindsamling er gennemført i 2017. Vi har haft interviewere ude og tale med turisterne i hele landet. Wilke Markedsanalyse har været ansvarlig for dataindsamlingen, og interviewene er gennemført på de kommercielle overnatningssteder - herunder også i lystbådehavne.

Der er gennemført ca. 3.000 interviews med storbyturister, 2.500 interviews med erhvervsturister og 7.500 interviews med turister på kyst- og naturferie.