VisitDenmark
A person hiking along Skallingen on the West coast.
Skallingen

Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne

2/2/2021

Rapporten giver et overblik over situationen for dansk turisme med udgangspunkt i de vigtigste nøgletal.

Status for dansk turisme

Før 2020 og udbruddet af COVID-19 var dansk turisme i kraftig vækst. Antallet af turistovernatninger satte i 2019 rekord for 6. år i træk. Ved indgangen til 2020 var forventningerne høje, men fra marts ændrede situationen sig.

Statusanalysen 2020 indledes med at skitsere de alvorlige konsekvenser, som  COVID-19 allerede har haft og i de kommende år vil have for danske turisme.

De efterfølgende kapitler følger i videst muligt omfang strukturen fra de tidligere års Statusanalyser og fokuserer dermed på historiske data for perioden 2008 til 2019. De medtager således ikke nedgangen i 2020.

Det fulde omfang af COVID-19’s konsekvenser for dansk turismes udvikling og konkurrenceevne vil manifestere sig i næste års udgave af Statusanalysen 2021.

Statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne er Det Nationale Turismeforums årlige rapport om udviklingen i dansk turisme. Rapporten udarbejdes af VisitDenmark og giver et overblik over situationen for dansk turisme med udgangspunkt i de vigtigste nøgletal. 

Læs pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet her.

Nøgletal fra rapporten

 

 

 

Turismeomsætning i Danmark (2018):

132,5 mia. kr. 

 

 

 

Turismeskabte arbejdspladser (2018): 

169.000

 

 

 

Kommercielle overnatninger i Danmark (2019): 

56,1 mio. (+4,1 pct.)