Latin Quarter Copenhagen

Kontakt Viden & Analyse

Søger du efter tal og statistik? Mangler du viden om turismen og turisterne i Danmark? Uanset hvad du er interesseret i, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe dig frem til bedste tal og statistikker, og kan rådgive dig i forhold til brug af data og analysemetoder.

VisitDenmarks arbejde med markedsviden og analyse

En af VisitDenmarks kerneopgaver er ifølge Lov om VisitDenmark, at indsamle og formidle ny viden om turismen og turisterne i Danmark til brug i udviklingen og markedsføringen af Danmark som rejsemål.

VisitDenmarks analyseopgaver for dansk turisme

 • Formidle viden til offentligheden om turismen og turisterne i Danmark.
 • Foretage markedsspecifikke analyser: efterspørgsel, rejsebehov og ønsker. 
 • Drift og finansiering af nøgledata for dansk turisme, bl.a. model bag turismens økonomiske betydning, formidling af kommunale overnatningstal, finansiering af månedlig feriehusstatistik og statistik for lystbådehavne. 
 • Effektmåling af offline og digitale kampagner samt kultur- og sportevents
 • Udvikle, koordinere og rådgive ift. nye analysetiltag i samarbejde med eksterne partnere

VisitDenmarks data og statistik

 • VisitDenmarks Turistundersøgelse. Landsdækkende og repræsentativ undersøgelse af turisterne i Danmark. Godt 13.000 personlige interviews med danske og udenlandske ferie- og forretningsturister. Data bruges i rapporter og markedsprofiler, fx om kyst- og naturturister og storbyturister. 
 • VisitDenmarks Image- og potentialeanalyse. Årlig undersøgelsen foretages på fem udenlandske markeder og det danske marked. Websurvey med over 8.000 interviews. 
 • Den tyske rejseanalyse fra FUR (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.). Repræsentativ undersøgelse af den tyske befolknings rejseadfærd. 
 • Turismens økonomiske og samfundsmæssige betydning opgøres på nationalt, regionalt og lokalt niveau, samt på markeder og forretningsområder.
 • Turisternes overnatninger i Danmark. Særabonnement med fuld adgang til Danmarks Statistiks overnatningsstatistik.
 • Besøgstal for museer, forlystelsesparker og zooligiske haver. Udgives i VisitDenmarks årlige Attraktionsliste.
 • Tourism Decision Metrics (TDM), international overnatningsdatabase med økonomiske nøgletal og prognose modul.
 • European Travel Commissions rapporter og markedsviden om fjerne markeder og europæiske tendenser. 
   

VisitDenmarks internationale analysesamarbejder

 • Medlem af European Travel Commissions Market Intelligence Group, der gennemfører analyser på fjernmarkeder og udvikler tværnationale metodehåndbøger.
 • Repræsentant i OECD’s internationale turismesamarbejde
 • Medlem af Nordisk analysenetværk med bl.a. VisitSweden, Innovasjon Norge, VisitFinland, Promote Iceland. 
 • Bidragsyder til UNWTO’s Statistik
 • Bidragsyder til TOURMIS databasen