Østergro, Copenhagen

Destinationsrapporter om turismens økonomiske betydning

Turismen skaber vækst og beskæftigelse i hele Danmark. En destinationsrapport fra VisitDenmark dokumenterer turismens lokale betydning og kan dermed bidrage til at sætte turismen på den politiske dagsorden.