Østergro, Copenhagen

Destinationsrapporter om turismens økonomiske betydning

Foto: Martin Heiberg

Turismen skaber vækst og beskæftigelse i hele Danmark. En destinationsrapport fra VisitDenmark dokumenterer turismens lokale betydning og kan dermed bidrage til at sætte turismen på den politiske dagsorden.

Turismen på den politiske dagsorden

Det kræver veldokumenterede tal og knivskarp viden for at sætte turismen på den lokalpolitiske dagsorden og skabe opmærksomhed om turismen i medierne. Alt for ofte står man med flere spørgsmål end svar om den lokale turismes betydning:

  • Hvor mange penge bruger turisterne området? 
  • Hvor mange arbejdspladser skaber turismen i området? 
  • Hvordan udvikler turismen sig i vores kommune sammenlignet med resten af destinationen? 

VisitDenmark tilbyder at udforme destinationsrapporter, der kan give et detaljeret indblik i turismens samfundsøkonomiske betydning med afsæt i én eller flere kommuner og destinationer. Rapporterne henvender sig til private og offentlige aktører, som ønsker at få sat tal på, hvor meget turismen bidrager til den økonomiske aktivitet i området - fx i form af antal arbejdspladser og omsætning.

Prisen er 16.000 kr. for en destinationsrapport med 1 kommune. Herfra koster det 3.000 kr. pr. kommune ekstra i rapporten. Alle priser er ekskl. moms. 

Pris på destinationsrapport  
1 kommune 16.000 kr.
2 kommuner 19.000 kr.
3 kommuner 22.000 kr.
4 kommuner 25.000 kr.
5 kommuner 28.000 kr.
6+ kommuner/region 30.000 kr.

 

Turismens betydning i kommuner og regioner

En destinationsrapport består af tre dele:

  • Turismens omsætning i området: Afsnittet beskriver turisternes forbrug og dets andel af den samlede økonomiske aktivitet i området. 
  • Turismens samfundsøkonomiske effekter i området: Afsnittet belyser de mange effekter, som turismen skaber: bl.a. beskæftigelse, værditilvækst og offentlige indtægter
  • Overnatninger og overnatningskapacitet i området: Afsnittet analyserer udviklingen i overnatninger i perioden 2015-2021 og beskriver områdets overnatningskapacitet.

Destinationsrapporten ejes af den aktør eller organisation, som bestiller rapporten, og kan frit formidles med kildeanvisning til VisitDenmark. 

Martin Fonnesbech-Sandberg
Kontakt Martin for at høre nærmere

Seniorøkonom

mfs@visitdenmark.com