Fynshoved

Danmarks logo

Foto: Daniel Villadsen

Det danske flag med det markante og velkendte “Skandinaviske kors” har været danske kongers flag siden 1400-tallet.

I dag er det et af de mest genkendelige symboler knyttet til kongeriget. Kombinationen af den røde og hvide farve opfattes som typisk dansk, og derfor er flaget et velfungerende logo for Danmark som destination.

Det distinkt formede hjerte, som repræsenterer tillid, integritet og frihed, giver os genkendelighed og synlighed samtidig med, at logoet har dybe rødder i noget, der både kulturelt og historisk er ufravigeligt dansk.

Danmarkshjertet er velkendt og anvendt i dansk turisme, og en stor del af de danske turismeorganisationer og destinationer anvender hjertet i deres markedsføring både nationalt og internationalt. Hjertet blev udviklet i 1968 til VisitDenmark, dengang Danmarks Turistråd, og det har været det grafiske symbol for Danmark og danske oplevelser i markedsføringen siden 1978.

Hvem må anvende VisitDenmark logoet?
Det kræver altid en skriftlig aftale med VisitDenmark, hvis man gerne vil bruge VisitDenmarks logo (navnetræk + hjertelogo) i sin kommunikation eller markedsføring. Logoet kan kun anvendes i markedsføring af Danmark som feriedestination, og varemærket må ikke anvendes i en sammenhæng, der kan anses for krænkende for VisitDenmark, landet eller for øvrige turismeaktører, som har skriftlig tilladelse til at anvende logoet.

Varemærket må heller ikke anvendes for at fremme egen virksomhed.

Hvem må anvende hjertelogoet med eget navnetræk?
Det kræver altid en skriftlig aftale med Visit‍Denmark, hvis man gerne vil bruge hjertelogoet sammen med eget navnetræk. Det er kun offentlige turismeaktører, der arbejder med turismemarkedsføring, der kan få en sådan aftale.

Hvem må anvende hjertelogoet som markør eller designelement?
Det er ikke tilladt at anvende hjertelogoet alene, hverken som markør eller designelement. Hjertelogoet kan kun anvendes sammen med et navnetræk som beskrevet ovenfor, og det kræver en skriftlig aftale med VisitDenmark. VisitDenmark kan dog vælge selv at bruge hjertelogoet alene, men det sker kun ved særlige lejligheder som alternativ til hele VisitDenmark-logoet (navnetræk + hjertelogo).

Kontakt VisitDenmark for at indgå en aftale om brug af VisitDenmarks logo eller hjertelogoet i forbindelse med jeres navnetræk. 

Spørgsmål?
Du er altid meget velkommen til at kontakte os på branddenmark@visitdenmark.com, hvis du har problemer med at downloade logopakkerne eller har spørgsmål til konkret anvendelse af logoet.

Logo VisitDenmark
visitdenmark

Download logo

Inden du tager logoet i brug, beder vi dig om at læse retningslinjerne for anvendelse af logoet herunder.

Primært logo

Det globale produktlogo skal bruges i alle sammenhænge, hvor Danmark markedsføres som turismedestination.

Det primære logo består af et bomærke og et navnetræk og skal ses som en enhed. Forholdet mellem mærke og navnetræk skal således være konstant. Det primære logo er et rødt og hvidt hjerte og mørkeblåt navnetræk. Sekundært kan det også forekomme som rødt og hvidt hjerte og hvidt navnetræk.

 

VisitDenmark internationalt logo - positiv

VisitDenmark Internationalt logo - positiv

Foto:VisitDenmark

VisitDenmark internationalt logo - negativ

VisitDenmark Internationalt logo - negativ

Foto:VisitDenmark

Placering og respektafstand

For at fremstå klart og tydeligt skal logoet placeres isoleret og ikke i umiddelbar nærhed af andre grafiske elementer. Hvis et logo placeres nær kanten af en flade (papirets kant eller kanten af en farvet baggrund/ramme) eller nær øvrige grafiske elementer, må det aldrig stå nærmere end frizonen, som vist nedenfor. Frizonen omkring VisitDenmarks logo svarer til et kvadrat, hvis højde og bredde er bestemt af højden fra toppen af hjertets overkant til bunden af hjertet.

Frizonen er altid den samme til højre, venstre, over og under logoet. Og frizonen er et udtryk for det minimum af luft, der skal være omkring logoet. Luften må således godt være større end frizonen. Grafiske elementer - tekst, kanter, farveflader eller andre logoer - må aldrig overskride frizonen omkring VisitDenmarks logo.

 

Hjertemærket alene

Hjertemærket må ikke bruges alene. I særlige tilfælde, fx som profilbilleder på sociale medier som Facebook og Instagram, kan VisitDenmark selv vælge at bruge hjertemærket alene. En sådan beslutning skal træffes af VisitDenmarks hovedkontor.

Hjertelogo

 

Hjertelogo

 

 

Regler for brug af logo

VisitDenmarks logo skal som udgangspunkt altid placeres som det sidste logo i læseretningen. Placering af logoet skal altid overholde reglerne for frizonen.

Logo - hvad må man ikke

Det globale produktlogo skal som beskrevet bruges i alle sammenhænge, hvor Danmark markedsføres som turismedestination.
Det er ikke tilladt at ændre logoet ved at beskære det, ændre navnetrækket, skrive noget andet foran hjertet osv. Logoet skal til enhver tid bruges, som det er udgivet i logopakken.