Gå til indhold
Houses in the old part of Helsingør

Danmarks logo

Foto: © Daniel Overbeck - VisitNordsjælland

Det danske flag med det markante og velkendte “Skandinaviske kors” har været danske kongers flag siden 1400-tallet.

I dag er det et af de mest genkendelige symboler knyttet til kongeriget. Kombinationen af den røde og hvide farve opfattes som typisk dansk, og derfor er flaget et velfungerende logo for Danmark som destination.

Det distinkt formede hjerte, som repræsenterer tillid, integritet og frihed, giver os genkendelighed og synlighed samtidig med, at logoet har dybe rødder i noget, der både kulturelt og historisk er ufravigeligt dansk.

Danmarkshjertet er velkendt og anvendt i dansk turisme, og en stor del af de danske turismeorganisationer og destinationer anvender hjertet i deres markedsføring både nationalt og internationalt. Hjertet blev udviklet i 1968 til VisitDenmark, dengang Danmarks Turistråd, og det har været det grafiske symbol for Danmark og danske oplevelser i markedsføringen siden 1978.

Hvem må anvende VisitDenmark logoet?
Det kræver altid en skriftlig aftale med VisitDenmark, hvis man gerne vil bruge VisitDenmarks logo (navnetræk + hjertelogo) i sin kommunikation eller markedsføring. Logoet kan kun anvendes i markedsføring af Danmark som feriedestination, og varemærket må ikke anvendes i en sammenhæng, der kan anses for krænkende for VisitDenmark, landet eller for øvrige turismeaktører, som har skriftlig tilladelse til at anvende logoet.

Varemærket må heller ikke anvendes for at fremme egen virksomhed.

Hvem må anvende hjertelogoet med eget navnetræk?
Det kræver altid en skriftlig aftale med VisitDenmark, hvis man gerne vil bruge hjertelogoet sammen med eget navnetræk. Det er kun offentlige turismeaktører, der arbejder med turismemarkedsføring, der kan få en sådan aftale.

Hvem må anvende hjertelogoet som markør eller designelement?
Det er ikke tilladt at anvende hjertelogoet alene, hverken som markør eller designelement. Hjertelogoet kan kun anvendes sammen med et navnetræk som beskrevet ovenfor, og det kræver en skriftlig aftale med VisitDenmark. VisitDenmark kan dog vælge selv at bruge hjertelogoet alene, men det sker kun ved særlige lejligheder som alternativ til hele VisitDenmark-logoet (navnetræk + hjertelogo).

Kontakt VisitDenmark for at indgå en aftale om brug af VisitDenmarks logo eller hjertelogoet i forbindelse med jeres navnetræk. 

Spørgsmål?
Du er altid meget velkommen til at kontakte os på media@visitdenmark.com, hvis du har problemer med at downloade logopakkerne eller har spørgsmål til konkret anvendelse af logoet.

logo
visitdenmark

Download logo

Inden du tager logoet i brug, beder vi dig om at læse retningslinjerne for anvendelse af logoet herunder.

Primært logo

Det globale produktlogo skal bruges i alle sammenhænge, hvor Danmark markedsføres som turismedestination.

Det primære logo består af et bomærke og et navnetræk og skal ses som en enhed. Forholdet mellem mærke og navnetræk skal således være konstant. Det primære logo er et rødt og hvidt hjerte og mørkeblåt navnetræk. Sekundært kan det også forekomme som rødt og hvidt hjerte og hvidt navnetræk.

VisitDenmark internationalt logo - positiv

VisitDenmark Internationalt logo - positiv

Foto:VisitDenmark

VisitDenmark internationalt logo - negativ

VisitDenmark Internationalt logo - negativ

Foto:VisitDenmark

Placering og respektafstand

For at fremstå klart og tydeligt skal logoet placeres isoleret og ikke i umiddelbar nærhed af andre grafiske elementer. Hvis et logo placeres nær kanten af en flade (papirets kant eller kanten af en farvet baggrund/ramme) eller nær øvrige grafiske elementer, må det aldrig stå nærmere end 1x. Frizonen omkring VisitDenmarks logo svarer til kvadratet angivet med et X - kvadratets højde og bredde er bestemt af højden fra toppen af hjertets overkant til bunden af hjertet.

Frizonen er altid den samme til højre, venstre, over og under logoet. Og frizonen er et udtryk for det minimum af luft, der skal være omkring logoet. Luften må således godt være større end frizonen. Grafiske elementer - tekst, kanter, farveflader eller andre logoer - må aldrig overskride frizonen omkring VisitDenmarks logo.

Logo

 

Hjertemærket alene

Hjertemærket må ikke bruges alene. I særlige tilfælde, fx som profilbilleder på sociale medier som Facebook og Instagram,
kan VisitDenmark selv vælge at bruge hjertemærket alene. En sådan beslutning skal træffes af VisitDenmarks hovedkontor.

Hjertelogo

 

Hjertelogo

 

 

Regler for brug af logo

VisitDenmarks logo skal som udgangspunkt altid placeres som det sidste logo i læseretningen og som udgangspunkt nederst til højre. Alternativt kan det evt. placeres centreret, men kun hvis det styrker det grafiske/visuelle udtryk. Placering af logoet skal altid overholde reglerne for frizonen.

Logo - hvad må man ikke

Det globale produktlogo skal som beskrevet bruges i alle sammenhænge, hvor Danmark markedsføres som turismedestination.
Men det må ikke ændres, tilrettes eller justeres på nogen måde, som illustreret nedenfor.

Det er ikke tilladt at ændre logoet ved at beskære det, ændre navnetrækket, skrive noget andet foran hjertet osv. Logoet skal til enhver tid bruges, som det er udgivet i logopakken.

Ændre skriftypen

Ændre skrifttype

Foto:VisitDenmark

Ændre logoet til en farve

Ændre logoet til en farve

Foto:VisitDenmark

Rotere logoet

Rotere logoet

Foto:VisitDenmark

Ændre størrelsesforholdet

Ændre størrelsesforhold

Foto:VisitDenmark

Komprimere logoet

Komprimere logoet

Foto:VisitDenmark

Strække logoet

Strække logoet

Foto:VisitDenmark

Share your wonders: