Biking Couple at  Blockhus beach

Flot højsæson

10.10.2022
Foto: Niclas Jessen

August var en god måned for dansk turisme, viser de nye overnatningstal. Og med en pæn forudgående juli blev årets højsæsonen større end i 2019, målt i både danske og udenlandske overnatninger. År til dato er stigningen i udenlandske overnatninger på 6 pct., men væksten er ulige fordelt.

Med 10 mio. overnatninger blev august måned en god måned for dansk turisme med fremgang både for de danske og udenlandske overnatninger sammenlignet med 2019, inden coronapandemien. Samlet set var der 22,5 mio. overnatninger i højsæsonen juli-august, viser de nye overnatningstal fra Danmarks Statistik. 

Augusts fremgang i de udenlandske overnatninger opvejede nedgangen i juli, hvilket giver et samlet resultat for højsæsonen på udenlandske overnatninger på 11,9 mio. De svarer til en stigning på 7,8 pct. i forhold til 2019. 

De danske overnatninger steg både i juli og august og det gav en samlet stigning på 12 pct. og et samlet overnatningstal for højsæsonen på 10,6 mio. 

”Det er godt at se at Sverige, Tyskland, Holland og Frankrig ligger pænt over 2019 i højsæsonen, og at også nu Norge er på niveau. Ser vi på hele 2022 som vi kender det indtil videre, er der tale om en samlet fremgang for de udenlandske overnatninger på 6 pct.”, siger adm. direktør Jan Olsen fra VisitDenmark.

Væksten ulige fordelt

Den samlede fremgang i de udenlandske overnatninger i 2022 dækker dog over forskelle, både når det gælder markeder, og når man ser på de enkelte destinationer. Norge og Sverige er ligesom Italien, USA og Storbritannien stadig bagud i forhold til 2019, og foreløbige tal fra destinationerne viser, at mange destinationer fortsat mangler udenlandske turister, sammenlignet med 2019. En lang række jyske destinationer ligger dog over 2019-niveauet.

2022 tegner dog samlet set til at blive et godt år for de udenlandske overnatninger. Pr. 31. august ligger antallet af udenlandsk bookede uger i feriehusene således 20 pct. over 2019.

”Men vi er langt fra så optimistiske med hensyn til fortsat vækst, som de meget positive overnatnings- og bookingtal kunne give anledning til. Den økonomiske usikkerhed er stor i hele Europa, og vi følger selvfølgelig nøje udviklingen især i Tyskland, der på mange måder er stærkt udfordret og som er dansk turismes største marked”, siger Jan Olsen.

Se de aktuelle overnatningstal