A person enjoying a sunrise on pier at Esrum Lake in North Zealand

Nye rekorder i dansk turisme

8.2.2024
Foto: Daniel Overbeck - VisitNordsjælland

Overnatningstallene for 2023 viser, at dansk turisme igen formåede at sætte rekord i 2023, målt i overnatninger. Med en stigning på 4,3 pct. var det de udenlandske overnatninger, der hev sejren hjem, og både Frankrig, Italien, Storbritannien, USA, Nederlandene og Tyskland satte rekord.

Dansk turisme satte i 2023 endnu en rekord, målt i kommercielle overnatninger. Med i alt 63,1 mio. overnatninger blev det til en samlet stigning på 0,3 pct. sammenlignet med rekordåret 2022, viser de foreløbige overnatningstal fra Danmarks Statistik. Igen var det de udenlandske overnatninger, der trak væksten, og det betyder, at Danmark nu igen har flere udenlandske overnatninger end danske.

Mens de udenlandske overnatninger gik frem med 4,3 pct. var der igen i 2023 nedgang i de danske overnatninger, dog kun med 3,4 pct. mod 7 pct. i 2022.

Tyskerne står fortsat for de fleste udenlandske overnatninger i Danmark, og en vækst på 2,9 pct. betød hele 564.000 flere overnatninger i 2023. Dermed rundede det tyske marked 20 mio. overnatninger, en ny rekord.

Og flere af dansk turismes prioriterede markeder kan prale af rekorder i 2023. 

USA leverede et rekordresultat på 968.800 overnatninger baseret på en vækst på imponerende 34,2 pct. 

Storbritannien satte rekord på grundlag af en fremgang på hele 26,9 pct. og var kun 3.500 overnatninger fra at runde 1 mio. overnatninger.

Med en vækst på 26 pct. fik Frankrig fik sat ny rekord på 466.500 overnatninger, og en fremgang på 21,3 pct. betød, at Italien for første gang rundede 400.000 overnatninger, også en rekord.

Fra Nederlandene var der rekordmange overnatninger allerede sidste i 2022, hvilket bragte markedet frem til en position som det 3. største internationale marked i dansk turisme. 2023 gav endnu en ny samlet rekord på knap 1.8 mio. overnatninger, bl.a. på grundlag af ekstraordinært mange campingovernatninger. 

Også overnatningerne fra Kina og Indien steg med henholdsvis 130,2 pct. og 41,6 pct.

”Samlet blev det en fin rekord, og det er godt at se de udenlandske markeder vækste så stærkt. Det samlede resultat for 2023 viser, at dansk turisme er stærkt afhængig af den udenlandske turisme, og det er glædeligt at se, at antallet af udenlandske overnatninger nu igen overstiger de danske. Vi har dog fortsat et godt stykke vej at gå, når det gælder det svenske og norske marked og også Indien og Kina. Men tallene for 2023 viser, at Danmark har et godt produkt at tilbyde til turisterne, og at der er en god efterspørgsel,” siger adm. direktør Katja Moesgaard fra VisitDenmark.

Tilbagegang i Sverige og Norge

For det svenske og norske marked blev 2023 et mindre godt år. Blandt andet den lave kronekurs betød, at der var færre norske og svenske turister på de danske destinationer. De svenske overnatninger gik tilbage med 14,5 pct., de norske med 19,7 pct.

”Vi mangler de norske og svenske turister. Men det er ikke kun Danmark, der savner dem. Det slår igennem også i andre lande, at nordmænd og svenskere nøje vurderer deres rejseomkostninger på grund af den økonomiske usikkerhed. Men der er interesse for at rejse, også til Danmark, på begge markeder, og vi tror på, at de danske destinationer med den geografiske nærhed ligger godt til i forhold til at få dem tilbage,” siger Katja Moesgaard.

Ekstra investeringer i international markedsføring 

Netop udfordringerne med at få nordmændene og svenskerne til igen at vælge Danmark kommer i 2024 i fokus i VisitDenmarks arbejde. For med en investering på 15 mio. kroner har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier (S, V, M, SF, DD, RV, DF og Å), ønsket at styrke den internationale markedsføring af ferie i Danmark uden for højsæsonen. Pengene er allokeret til kyst- og naturturisme, og VisitDenmark målretter de ekstra penge mod markederne Norge, Sverige, Tyskland og Nederlandene, siger Katja Moesgaard.

”Vi er meget glade for den ekstra investering i international markedsføring, som vi har valgt at bruge på dansk turismes nærmarkeder, som er de vigtigste internationale markeder for kyst- og naturdestinationerne. Her gennemfører vi i forvejen en række kampagner, som destinationsselskaberne har mulighed for at følge til dørs med yderligere markedsføring, siger Katja Moesgaard og fortsætter:

Til eksisterende og nye indsatser

"Mens vi i Tyskland og Nederlandene primært vil booste vores allerede planlagte aktiviteter tænkes der på baggrund af grundig research nye tanker i Norge og Sverige. Vi har brug for at øge markedstrykket på dansk turismes væsentligste markeder, og de nye midler vil betyde, at vi kan optimere vores indsatser til at give større effekt.

På markederne Tyskland og Nederlandene er situationen en anden end i Sverige og Norge. Der er der god efterspørgsel på ferie i Danmark, og her gælder det i vidt omfang om at sikre fortsat momentum og tiltrækning af de store potentialer, der er på disse vækstmarkeder. Faktisk har der ikke tidligere har været en så stor en efterspørgsel på kyst og naturferie i Danmark på disse to markeder.”