Kids on Søndervig Beach

Fremgang i Kystdanmark giver balanceret vækst i turismen

9.10.2019
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

11 mio. udenlandske overnatninger i juli og august gjorde højsæsonen 2019 den hidtil bedste. Den succesfulde sommer understreger behovet for fortsat fokus på skuldersæsonen april-juni og september-oktober, så der kommer bæredygtig vækst med flere varige job.

 

I år var der 360.000 flere udenlandske overnatninger i højsæsonen juli-august end i 2018, svarende til en stigning på 3,4 pct. Især de tyske overnatninger trak udviklingen med en fremgang på 5,4 pct., men de fleste markeder har udviklet sig positivt. Væsentlige undtagelser er dog Sverige og Norge, hvor der er tilbagegang bl.a. på grund af den svage svenske og norske krone.

De udenlandske overnatninger i Kystdanmark står for 90 pct. af væksten. Storbyerne havde således en fremgang på 40.000 udenlandske overnatninger, mens der var hele 320.000 flere i resten af landet. Heraf var der 250.000 flere tyske overnatninger i feriehusene.

Med det flotte resultat for højsæsonen har dansk turisme sat kurs mod endnu et rekordår, men meldingerne fra feriehusudlejerne tyder på, at der er risiko for opbremsning i væksten allerede næste  år. 

Det skyldes, at der nu er så stor efterspørgsel på feriehuse til både danskerne og tyskerne, at nogle destinationer i år har måttet melde alt udsolgt i højsæsonen. Det gør det endnu mere vigtigt, at dansk turisme satser på skuldersæsonen april-juni og september-oktober.

Foto:Daniel Overbeck - VisitNordsjaelland

Hele Danmark, hele året

Vi skal markedsføre hele Danmark, hele året. Dermed får vi bæredygtig vækst og sikrer, at turismen fortsat kan være med til at skabe job i alle dele af landet. Flere steder er vi presset på kapacitet over sommeren, men uden for højsæsonen kan vi godt efterkomme den efterspørgsel, som vi oplever, og som fortsat har et stort potentiale. Derfor vil vi fortsat prioritere skuldersæsonen højt i vores internationale markedsføring”, siger adm. direktør Jan Olsen fra VisitDenmark.

I perioden 2014-2018 er antallet af udenlandske overnatninger herhjemme steget med i alt 4,4 mio., og hele 62 pct. af denne stigning er sket i skuldersæsonen. Vækst uden for højsæsonen betyder flere varige job i stedet for sæsonjob, og dermed er turisterne med til at sikre beskæftigelse i mange områder. Desuden er belastningen på de populære destinationer mindre og potentialet stort.

Vækst på mindre kendte destinationer

Juli-august er dog fortsat den absolut mest populære periode at holde ferie i Danmark. Og her er det for VisitDenmark  væsentligt, at væksten ikke længere er koncentreret om få populære destinationer. Flere og flere destinationer noterer pæn fremgang.

”Det har været en flot sommer, hvor vi har set en større geografisk spredning i væksten. De mest populære destinationer har i år kunnet melde udsolgt over sommeren, og det har betydet, at turisterne er begyndt at trække ud på mindre kendte destinationer. Det giver større spredning i turisterne, og det er glædeligt, at flere destinationer nu oplever stigende efterspørgsel, og at der kommer turister til hele Kystdanmark,  siger Jan Olsen.

Med overnatningstallene for august er der nu 21,4 mio. udenlandske overnatninger i  perioden januar-august, hvilket er 830.000 flere end sidste år. Det svarer til en vækst på 4 pct., og meget tyder på, at dansk turisme er på vej mod endnu et rekordår, når det gælder udenlandske overnatninger.

160.000 job

I 2017 bidrog den turismeskabte omsætning på 128 mia. kroner om året til 160.000 job i Danmark, heraf 73.000 i andre brancher end de umiddelbart turismerelaterede. Blandt andet blev der skabt hele 33.000 job i detailhandlen. 5,5 pct. af den danske beskæftigelse var i 2017 båret af turisterne, og turismens job findes i hele landet.