Andelen af Green Key hoteller stiger fortsat

8.7.2021
Foto: New Art Production AB

Trods corona-pandemi er andelen af danske hoteller med det internationale miljømærke Green Key steget i 2020. Flere end hvert femte hotel i Danmark er nu certificeret. 

Selv om 2020 var et særdeles udfordrende år for de danske hoteller, var det for nogle også en anledning til at blive certificeret med miljømærket Green Key.

20 hoteller opnåede sidste år at blive Green Key hotel, og dermed har 137 danske hoteller det internationale miljømærke, viser en ny rapport fra VisitDenmark

Det betyder, at andelen af Green Key hoteller er steget fra 20,5 procent i 2019 til 22,7 procent i 2020. 

”Efterspørgslen efter bæredygtige turismeprodukter vokser. For hotellerne er certificeringen en måde at dokumentere, at de arbejder med bæredygtighed, og derfor ser vi stadig flere Green Key hoteller, siger miljøchef Mikal Holt fra HORESTA, som ejer og administrerer Green Key ordningen. 

VisitDenmark har udarbejdet rapporten ”Green Key hoteller” i samarbejde med HORESTA for at sætte fokus på bæredygtighed og klima inden for turismen. 

”Det er utroligt positivt, at andelen af miljømærkede hoteller stiger selv under pandemien, som har ramt turismen hårdt. Virksomhedernes indsats er helt central i forhold til at nå FN’s verdensmål, men også i forhold til at imødekomme den stigende interesse for bæredygtige rejser, vi ser blandt de internationale turister,” siger direktør Flemming Bruhn, VisitDenmark. 

Flere Green Key hoteller på vej 

Ifølge rapporten ramte corona-pandemien Green Key hotellerne lidt hårdere end de øvrige hoteller. Sammenlignet med 2019 gik Green Key hotellerne tilbage med 50 procent og havde i 2020 samlet set 3,4 millioner overnatninger. Faldet på de øvrige hoteller var 48 procent. 

Det skyldes, at Green Key hotellerne har flere udenlandske turister og forretningsgæster end de øvrige hoteller, og pandemien har haft størst konsekvenser for netop disse områder. 

Trods et hårdt år forventer Mikal Holt, at der også fremover kommer flere Green Key hoteller: 

”Vi oplever fortsat en stor interesse for at blive certificeret. Vi ser en tendens til, at det ikke kun er de større hoteller i byerne med mange forretningsgæster, som henvender sig. Også de mindre hoteller og hotellerne ude i landet viser stigende interesse for at blive certificeret,” siger han. 

Fakta

  • I alt er 137 af Danmarks hoteller med flere end 40 sengepladser certificeret. Det svarer til en andel på 22,7 procent. 
  • Green Key hotellerne er mest udbredt i de større byer, og blandt destinationerne har Wonderful Copenhagen, Destination Trekantområdet og Destination Fyn størst andel af Green Key hoteller. 
  • Hoteller med Green Key-miljømærket skal leve op til 157 konkrete og relevante miljøkrav inden for 13 områder, som godkendes og løbende kontrolleres af Friluftsrådet og HORESTA. 
  • Green Key (Den Grønne Nøgle) blev opfundet i Danmark i 1994 af branchen selv. I dag er det et internationalt miljømærke, som findes i omkring 65 lande. 
  • Ordningen omfatter også søsterordningerne Green Restaurant, Green Camping, Green Tourism Organization og Green Sport Facility. 

Se også Green Keys hjemmeside