Brandguide for The Land of Everyday Wonder

3.2.2023
Foto: Daniel Villadsen

The Land of Everyday Wonder er Danmarks fælles brand. Den opdaterede brandguide præciserer, hvordan brandet skal foldes ud i den internationale turismemarkedsføring. 

Når Danmark og destinationerne markedsføres i udlandet, skal brandet “The Land of Everyday Wonder” anvendes som ramme for alle aktiviteter med offentlig medfinansiering. Men hvordan ser The Land of Everyday Wonder ud? Hvad skal brandet kommunikere? Og hvilken billedstil og hvilke farver understøtter brandet? 

Svarene findes i brandguiden, som vejleder om, hvordan brandet foldes ud i den internationale markedsføring. Guiden er netop opdateret med to vigtige ændringer.

For det første er de grafiske rammer og designelementer blevet mere fleksible, så brandet kan tilpasses flere formater og medier. Det betyder, at det bliver nemmere at bruge brandet i hele turistens brugerrejse – fra branding til salgsfremmende aktiviteter. 

For det andet er der gennemført en ændring af brandets lockup, som nu består af en fastlåst enhed af to elementer, nemlig Denmark og The Land of Everyday Wonder. Fremover skal dette lockup anvendes som afmelding i al international kommunikation uanset formål, og hvem der står bag kampagnen, for at sikre at modtageren altid afkoder Danmark som afsender. 

”I den internationale konkurrence om turisterne er det vigtigt, at vi står sammen som destination og skaber størst mulighed gennemslagskraft ude på markederne. Når vi bruger samme udtryk og afsender i markedsføringen, bliver Danmark mere tydelig og genkendelig over for turisterne. Samtidig bygger vi videre på og styrker hinandens arbejde,” siger Erik Mortensen, Head of Global Brand & Business Development i VisitDenmark. 

Mulighed for at differentiere sig 

Selv om kampagnerne nu udvikles i samme brand, har destinationerne stadig mulighed for at differentiere sig i forhold til hinanden inden for brandets rammer. 

”Brandguiden skal sikre et tydeligt og genkendeligt udtryk, som er nemt for turisten at afkode. Med et fælles brand kommer de mange indsatser fra de danske aktører til at styrke hinanden, og vi kommer til at stå mere sammen internationalt. Samtidig er det vigtigt, at destinationerne kan differentiere sig i markedet, og det understøtter brandguiden også. Fx gennem indholdet af markedsføringen, gennem valg af specifikke Everyday Wonders og de målgrupper, de går efter. Men også hvornår markederne lanceres i markedet vil være forskellige fra destination til destination og en måde at differentiere sig på,” siger Erik Mortensen. 

Siden The Land of Everyday Wonder blev lanceret i 2019, har VisitDenmark har gennemført præ- og posttests for at undersøge, hvordan turisterne har taget imod brandet. 

Disse erfaringer danner sammen med en række anbefalinger fra mediebureauet OMD baggrund for udviklingen af brandguiden – blandt andet at skabe en stærkere kobling mellem brandet og Danmark i afmeldingen. 

De gode eksempler 

Som supplement til brandguiden bliver der udviklet en playbook med de bedste eksempler på kampagner, der har skabt gode resultater i rammerne af The Land of Everyday Wonder. 

Playbooken udvikles i samarbejde med en task forcen bestående af Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Nordsjælland, Destination Nordvestkysten og VisitDenmark, og den vil løbende blive opdateret i samarbejde med alle destinationsselskaberne. 

Også den indholdsmæssige del af brandet udvikles løbende. 

Markedsføringen er nemlig baseret på alle de inspirerende oplevelser, som findes rundt om i Danmark – og det er disse wonders, som udgør kernen i brandet. 
Derfor holder VisitDenmark og destinationsselskaberne workshops for sammen at identificere de særlige lokale oplevelser, som skal trækkes frem i den internationale markedsføring og vise, at Danmark er The Land of Everday Wonder. 

International markedsføring under ét fælles brand  

Ifølge den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme skal al international markedsføring af Danmark med offentlig medfinansiering ske inden for rammen af det fælles Danmarksbrand, The Land of Everyday Wonder. Brandet skal skabe sammenhæng i markedsføringen med det formål at styrke brandværdien, øge kendskabet til Danmark og i sidste ende får mest ud af de investerede midler. 
Det er VisitDenmarks og destinationsselskabernes fælles ansvar, at markedsføringen af Danmark og destinationerne styrker hinanden og har en gensidig gavnlig effekt. 

Kilde: Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme