Familie i Nordjylland

Danmarks Turistundersøgelse er skudt i gang

7.2.2020
Foto: Mark Trustrup

VisitDenmarks Turistundersøgelse er igangsat, og nye tal vil løbende give ny viden om turisterne og turismen i Danmark. I Turistundersøgelsen 2020 er der særligt fokus på bæredygtighed.

12.500 danske og udenlandske turister over hele landet vil i løbet af 2020 blive interviewet om deres døgnforbrug, rejsemotiv, opholdslængde og meget mere. Det sker som led i VisitDenmarks Turistundersøgelse. 

Turisternes holdning til bæredygtighed 

Som noget nyt er der tilføjet spørgsmål om bæredygtighed. Turisterne vil blive spurgt ind til, hvorvidt miljøvenlige og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres rejsevalg i fremtiden, og hvordan de oplever, at der bliver taget hensyn til miljøet på den lokale destination, hvor de befinder sig.

”I Turistundersøgelsen 2020 har vi tilføjet spørgsmål, som vil give en indikation på turisternes holdning til bæredygtighed i forhold til deres rejsevalg og deres oplevelse af de danske feriedestinationer. Derudover har vi fokus på at indsamle ny viden på tværs af alle destinationsselskaber i Danmark,” siger analysechef Helle Damkjær, VisitDenmark.  

En landsdækkende undersøgelse

Turistundersøgelsen er en landsdækkende undersøgelse.

I alt gennemføres der interviews med 7.000 kyst- og naturturister, 3.000 storbyturister og 2.500 erhvervsturister. Turistundersøgelsen afdækker turisternes inspirationssøgning op til og under ferien, rejsemotiv, booking- og beslutningshorisont, transportform til feriedestinationen, overnatningsform, aktiviteter i løbet af ferien, opholdslængde og rejsegruppe, døgnforbrug samt tilfredshed med opholdet og anbefaling til venner og familie. 

”For at få et så retvisende datagrundlag som muligt bliver der gennemført interviews overalt i Danmark fra januar til december måned. Interviewene bliver gennemført ansigt til ansigt med turisterne på forskellige typer af overnatningssteder, og vi håber, at man vil tage godt imod interviewerne ude omkring i landet,” siger Helle Damkjær.

Undersøgelsens resultater vil blive brugt til at udarbejde en lang række rapporter, artikler og oplæg om turisterne og turismen i Danmark.