Kajak i Frederiksholms Kanal, København

Dansk turisme måles på den tredobbelte bundlinje

9.2.2021
Foto: Thomas Rousing

Økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af turismen indgår i den nye ”Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne”, som Erhvervsministeriet offentliggjorde den 2. februar 2021. 

Turismen bidrager med 60 milliarder kroner i eksportindtægter og skaber 169.000 fuldtidsjob i Danmark. 

Det er nogen af de økonomiske målepunkter, som i dag bliver anvendt til at beskrive turismens samfundsmæssige effekt. Turismen bør dog også måles ud fra en social og miljømæssig dimension.  

Det fremgår af Det Nationale Turismeforums ”Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne”, som Erhvervsministeret offentliggjorde den 2. februar 2021, og som for første gang har inddraget elementer af alle tre dimensioner og dermed tager det første skridt til at måle på det, man kalder den tredobbelte bundlinje. 

”At sætte værdi på turismens økonomiske effekter har været med til at skabe en større anerkendelse af turismen som et væsentligt erhverv. Men økonomi er kun en enkelt dimension af turismen, og det giver derfor god mening også at måle på de sociale og miljømæssige dimensioner for at få et fuldt billede af turismens effekt på samfundet,” siger Helle Damkjær, analysechef i VisitDenmark. 

Nye pejlemærker 

I statusanalysen listes 13 målepunkter til at opgøre de tre dimensioner af turismen, nemlig den økonomiske, sociale og miljømæssige. Blandt andet er der data for turisternes tilfredshed, lokalbefolkningens tilfredshed, kapacitet og turismeintensitet som indikatorer for den sociale dimension. 

11 af de 13 målepunkter kan opgøres fuldt ud ifølge statusanalysen. Det eneste målepunkt, hvor der indtil videre ikke findes data, er måling af turismens CO2 aftryk. 

De 13 målepunkter, som indgår i den nye statusanalyse, er udviklet af European Travel Commission i samarbejde med 33 medlemslande. 

”De tre dimensioner giver til sammen en bredere og mere bæredygtig forståelse af turismen. For eksempel kan vi ikke diskutere miljøpåvirkning og overturisme uden også at se på de økonomiske effekter. På den måde giver målingen af de tre dimensioner også et mere faktuelt grundlag at diskutere på,” siger Helle Damkjær og understreger, at målepunkterne i denne statusanalyse ikke nødvendigvis er en endelig eller udtømmende liste, som dansk turisme fremover vil blive målt på. 

Målepunkterne er under fortsat udvikling, og en række andre projekter er undervejs i Danmark, som vil kunne få betydning for, hvordan turismen fremover skal måles på de tre dimensioner, blandt andet et nyt projekt, der vil udvikle et nyt bæredygtigt turismeregnskab. 

Hent Statusanalysen