Niels Jørgen Jensen

Fasthold de offentlige investeringer i dansk turisme

22.2.2024
Foto: Robin Skjoldborg

De offentlige investeringer skal fastholdes på et højt niveau for at sikre vækst i dansk turisme. Det siger VisitDenmarks formand, Niels Jørgen Jensen, i en kommentar til anbefalingerne fra Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte.    

Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte har offentliggjort sine anbefalinger til regeringen. I rapporten anbefaler Ekspertgruppen at finde besparelser inden for turismen på 80 millioner kroner. I den forbindelse siger Niels Jørgen Jensen, formand for VisitDenmark: 

”Ekspertgruppen lægger op til en særdeles hård sanering af turismen, som vil svække konkurrenceevnen, hvis den gennemføres. Dansk turisme har leveret flotte resultater de sidste par år, og vækstpotentialet er enormt stort. Men Danmark står i en benhård konkurrence om de internationale turister, og det er afgørende, at de samlede offentlige investeringer i udvikling og markedsføring fortsætter på et højt niveau, hvis turismen fortsat skal levere vækst og velfærd til Danmark,” siger han. 

Ifølge ekspertgruppen skal besparelserne på 80 mio. kr. findes ved at fjerne statsstøtten til Wonderful Copenhagen og de to turismeudviklingsselskaber MeetDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. Derudover bliver turismepuljen beskåret. Ekspertgruppen lægger ikke op til at fjerne statsstøtten til VisitDenmark. Besparelserne er fundet ud fra en række grundlæggende principper, som er beskrevet i rapporten. 

Anbefalingerne skal behandles politisk 

Erhvervsminister Morten Bødskov oplyser i en pressemeddelelse, at han vil indkalde Folketingets partier til drøftelser om anbefalingerne. Dermed er der åbnet for politiske forhandlinger, og det glæder Niels Jørgen Jensen: 

”Jeg er glad for, at Ekspertgruppen anerkender, at VisitDenmark løser en væsentlig opgave i forhold til international markedsføring og indsamling af viden og analyser på turismens vegne. Hvis vi skal markere os i den internationale konkurrence og tiltrække turister til Danmark, skal investeringerne fastholdes på et konstant højt niveau,” siger han og opfordrer samtidig til, at der findes midler til at løfte de udviklingsopgaver, som Ekspertgruppen vil sanere: 

”Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark løfter en række vigtige opgaver, som bidrager til at udvikle turismen og gør Danmark i stand til at konkurrere internationalt. Jeg håber, at man i den politiske proces vil prioritere, at opgaverne også bliver løst fremover.” 

”Turismen har en stor samfundsmæssig betydning for Danmark og bidrager ikke kun med omsætning, arbejdspladser og skatteindtægter, men skaber desuden et bredt tilbud af oplevelser og kultur, som danskerne har glæde af. Derfor er det afgørende med en velfungerende turisme, hvor private og offentlige aktører samarbejder, og hvor det offentlige turismefremmesystem sætter ind, hvor de private ikke har incitament til at investere,” siger Niels Jørgen Jensen.