Two cyclists enjoy the view of the Roskilde Fjord in the Skjoldungernes Land National Park in Denmark

Flere har lyst til at rejse til udlandet

4.3.2021
Foto: VisitRoskilde

Mindst hver fjerde turist på nærmarkederne har fået mere lyst til en udlandsrejse, end de havde på samme tid sidste år, viser VisitDenmarks markedsmonitor. Og de vurderer, at Danmark er en sikker destination. 

På alle fem nærmarkeder er lysten til at rejse til udlandet steget signifikant siden nytår. 

Det viser VisitDenmarks markedsmonitor, der løbende bliver gennemført i Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien og offentliggøres i dashboardet Rejseindikator

I ugerne 41/42 og 45 svarede mellem 12 og 22 procent, at de havde mere lyst til at rejse til udlandet end året før. Men i begyndelsen af 2021 er andelen steget til mellem 25 og 38 procent. 

Dermed har hver fjerde eller flere fået mere lyst til at rejse, end de havde sidste år. 

”Alt tyder på, at der er opsparet behov for at rejse, og forhåbentlig vil den stigende rejselyst blive realiseret i bookinger til blandt andet Danmark, når vaccinerne bliver rullet ud, og rejserestriktionerne bliver ophævet,” siger Flemming Bruhn, direktør i VisitDenmark og ansvarlig for blandt andet det norske og svenske marked.

Figuren viser, at flere turister fra Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Storbritannien har fået mere lyst til at rejse til udlandet end samme tid sidste år.

Foto:VisitDenmark

Når turisterne skal vælge destination, har sikkerhed og tryghed fået en stigende betydning under pandemien. På den front er der også godt nyt for dansk turisme. 
Markedsmonitoren viser nemlig, at flere tyskere, hollændere og briter opfatter Danmark som en sikker destination. 

26 procent af tyskerne, 30 procent af hollænderne og 37 procent af briterne svarer, at de opfatter Danmark som en sikker destination. I Tyskland og Storbritannien er niveauet det højeste, VisitDenmark endnu har målt under pandemien. 

Kommunikér sikkerhed til svenskere og nordmænd

Norge og Sverige ligger noget under de øvrige nærmarkeder med henholdsvis 10 og 19 procent, som vurderer, at Danmark er en sikker destination. 

”De relativt lave tal kan ses som udtryk for, at både nordmænd og svenskere er relativt skeptiske, og generelt ikke vurderer andre destinationer som særligt sikre,” siger Flemming Bruhn. 

Han peger på, at Danmark ligger nummer to på listen over udenlandske destinationer, som nordmændene vurderer som sikre. Finland ligger nummer 1. For svenskernes vedkommende ligger Danmark på tredjepladsen, kun overgået af Finland og Norge. 

På grund af deres generelle skepsis er det vigtigt at kommunikere, at der er styr på situationen i Danmark. 

”På blandt andet vores svenske og norske website har vi gjort en del ud af at fortælle, at dansk turisme prioriterer turisternes sikkerhed, og vi opfordrer også vores samarbejdspartnere til at kommunikere, hvordan de håndterer covid-19 og sikrer god hygiejne, så turisterne føler sig trygge,” siger Flemming Bruhn.  

Kort om Markedsmonitor 

For at monitorere ændringer i turisternes rejselyst og adfærd under coronapandemien gennemfører VisitDenmark løbende webbaserede interview blandt 6.000 borgere i Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien (London). Svarene fremgår af dashboardet Rejseindikator