Æbler

Ny brandingkampagne skal tiltrække turister og sælge fødevarer

9.5.2019
Foto: Pia Britton

Som led i regeringens Gastro 2025 udspil er der netop afsat penge til at gennemføre en brandingkampagne, der både kan tiltrække flere mad- og gastroturister og skabe et større kendskab til danske fødevarer uden for Danmarks grænser.

Brandingen af Danmark som gastronomisk centrum skal i højere grad sammentænke de internationale markedsføringsindsatser, som medfinansieres af offentlige penge, og den skal baseres på en fælles fortælling om Danmark som fødevareland og rejsemål. Det er tanken bag et nyt samarbejde, hvor Landbrug & Fødevarer, Food Nation, DI Fødevarer, FOOD og VisitDenmark går sammen om at skabe synergi mellem danske fødevarevirksomheders internationale markedsføring og øvrige indsatser, som har til formål at tiltrække flere turister til Danmark som madland.


Målet er flere turister og et større kendskab til danske fødevarer blandt forbrugerne på udvalgte eksportmarkeder. Regeringen har netop afsat 2 x 3 mio. kroner til indsatsen i år og i 2020.

De fem aktører har arbejdet sammen om at få den fælles indsat sat i søen siden 2016, hvor regeringen satte udviklingen af dansk gastronomi på den politiske dagsorden med Gastro2025-initiativet. For et år siden kom den gastronomiske ekspertgruppe Team Gastro med deres anbefalinger, hvor det bl.a. blev fremhævet, at det er vigtigt at styrke historien om dansk gastronomi gennem øget markedsføring på strategisk vigtige markeder.


”Det er det, vi skal i gang med nu, hvor vi sætter os sammen og laver en fælles brandingkampagne, som henvender sig til forbrugerne på udvalgte markeder. Gode madoplevelser har længe været en af vores vigtige fortællinger i vores turismemarkedsføring, men vi har ikke tidligere haft mulighed for at fokusere så stærkt på maden. Nu får vi for første gang mulighed for at prioritere gastronomien big time, fordi der nu er øremærket midler til fortællingen om Danmark som madland”, siger projektchef Eva Thybo fra VisitDenmark.


B2B suppleres med B2C


Der foregår i dag en række aktiviteter, der har til formål at fremme Danmark som fødevare- og turismeland, og som understøttes af offentlige investeringer. VisitDenmark og FOOD arbejder B2C og bearbejder turister, presse, bloggere og influencers med fortællinger om Danmark som en feriedestination med gode madoplevelser. Tilsvarende arbejder Trade Council, Food Nation, Landbrug & Fødevarer og DI målrettet B2B med at booste den danske fødevaresektors eksport, fx i forbindelse med erhvervsfremstød.


Med den nye indsats får den danske fødevaresektor nu mulighed for at supplere deres aktiviteter med B2C indsatser, som tegner profilen af et land med kvalitetsfødevarer, der stammer fra områder i Danmark, som også er attraktive rejsedestinationer.


Herom siger Branchedirektør Leif Nielsen fra DI - Fødevarer:


”Danmark har i årtier haft en stærk position på eksport af fødevarer, der er kendte for høj kvalitet og fødevaresikkerhed. Men de senere år er det også gået op for turisterne, at Danmark kan meget mere end beer, butter and bacon. At sammentænkte turisme og gastronomi er helt oplagt. At sætte strøm til Danmarks identitet som Madland vil både kunne skabe en styrket efterspørgsel for danske varer, og knytte turisters positive rejseoplevelser stærkere til maden og vores madkultur”.


Også Landbrug & Fødevarer ser frem til, at de fem aktører skal arbejde sammen om en brandingkampagne rettet mod internationale turister og forbrugere. Landbrug & Fødevarer har tidligere været med i tiltag rettet mod turisterne i samarbejde med VisitDenmark, fx TV-madprogrammer og eksportfremstød.


”Fødevaresektoren har gode erfaringer med at sammentænke turisme og eksportinteresser på udenlandske markeder. Gastronomien bidrager til at skabe interesse for de danske fødevarer på eksportmarkederne og tiltrækker samtidigt også turister, der har et højere fødevareforbrug, når de er på besøg i Danmark. Begge elementer bidrager til at styrke fødevareproduktionen i Danmark”, siger Markedsudviklingschef, Mette Jasper Gammicchia fra Landbrug & Fødevarer.


Godt udgangspunkt for at nå et stort potentiale


Udgangspunktet for at bruge danske fødevarer til at tiltrække flere turister er godt. Der er nemlig efterspørgsel på gode madoplevelser, og det vurderes, at der er et godt potentiale at gå efter. Allerede i dag er 28 pct. af de udenlandske turister i Danmark såkaldte mad- og gastroturister, for hvem gastronomi og det at spise ude har høj eller afgørende betydning for, at de vælger at holde ferie i Danmark.
De er en attraktiv målgruppe, som VisitDenmark gerne vil tiltrække flere af, fordi de har et højere forbrug end den gennemsnitlige udenlandske turist. Flere af dem vil gerne hertil igen, og de er godt tilfredse med deres ferie i Danmark. De scorer samtidig højt som ambassadører for Danmark: To ud af tre på storbyferie vil anbefale ferie i Danmark til venner og bekendte.


De udenlandske turister er generelt blevet mere tilfredse med at spise ude, når de er på ferie i Danmark. Tilfredsheden er på få år vokset fra en indexscore på 114 til 180, når det gælder kvaliteten af danske spisesteder. Faktisk er det den parameter, der tegner sig for den største fremgang i perioden 2014 –2018, fremgår det af Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, 2018.