ØsterGro

Konkrete værktøjer til kommunikation af bæredygtighed

21.5.2021
Foto: Matteo Acitelli

Med to nye værktøjer gør VisitDenmark det mere enkelt at kommunikere med ’de grønne idealister’, der prioriterer bæredygtighed på ferien.

Segmentet ’de grønne idealister’ udgør et solidt potentiale for dansk turisme og er identificeret i VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse ud fra 11.654 interview på dansk turismes prioriterede markeder. 

På baggrund af analysen har VisitDenmark beskrevet otte markedsspecifikke personaer inden for netop dette segment. En persona er i denne sammenhæng et fiktivt eksempel på en forbruger i målgruppen, som er blevet til på baggrund af respondenter, som har udtrykt at de ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ forventer at lade bæredygtighedshensyn påvirke deres rejsevalg.  

Personaerne er blevet til ud fra et ønske om at tydeliggøre og konkretisere VisitDenmarks indsigter både fra markedskontorerne og fra arbejdet i analyseafdelingen. 

Personaer giver bedre indsigt i ‘de grønne idealister’ 

Af personaernes præsentationer fremgår det blandt andet, hvad de lægger vægt på i deres rejsevalg, hvor de finder inspiration, og hvad deres kendskab er til Danmark. For eksempel lægger den tyske persona Ursula vægt på at minimere transport i bil, men undersøger i stedet muligheder for transport med tog. Ligesom hun prioriterer restauranter, der bruger lokale produkter. Svenske Malin lægger vægt på, at feriedestinationerne kommunikerer tydeligt om deres initiativer for miljøbeskyttelse. Mens britiske Ellen er opmærksom på, om hoteller bruger flaskevand og gør det nemt at affaldssortere. 

”Personaerne giver os noget særligt i forhold til at tydeliggøre forskelle og ligheder markederne i blandt. De kan være med til at guide vores kommunikation og gøre den så effektiv og målrettet som muligt,” siger VisitDenmarks internationale PR Konsulent, Kathrine Lind Gustavussen.

Praktiske råd til at kommunikere bæredygtighed

Med udgangspunkt i blandt andet personaerne har VisitDenmark formuleret en række helt praktiske råd til subtil kommunikation af bæredygtighed med ’de grønne idealister’. 

Eksempelvis lyder forslagene som følger: 

  • De grønne idealister vil gerne vide, hvordan de hver især kan bidrage til at gøre en positiv forskel. Gør det nemt at træffe bæredygtige valg på ferien, og giv turisterne mulighed for at blive de helte, vi alle gerne vil være i kampen for en mere bæredygtig verden ved at tydeliggøre, hvor nemt det er at vælge de grønneste løsninger.
  • De grønne idealister lægger vægt på en ren destination og påskønner miljøbevidsthed. Fremhæv derfor gerne konkrete lokale initiativer og gør opmærksom på, hvor let det er at affaldssortere, hvordan vi sikrer mindre plastik osv.
  • Tydeliggør hvor let det er at komme fra A til B med offentlig transport. Hvilke transportformer er tilgængelige (bus, tog, letbane, båd), og hvilke områder og oplevelser giver den offentlige transport adgang til at udforske?

Bæredygtighed er integreret i VisitDenmarks kommunikation

Bæredygtige oplevelser indgår subtilt som en integreret del af VisitDenmarks kommunikation baseret på de syv temafortællinger "The Seven Everyday Wonders of Denmark” frem for et særskilt tema. 

Danmark bliver allerede set af mange som et foregangsland indenfor bæredygtighed. Dette hænger også sammen med dækning i internationalt toneangivende medier som Lonely Planet og National Geographic, der begge har fremhævet København som en ambitiøs grøn destination inden for det seneste år. 

”For at fastholde denne position er det vigtigt, at vi også leverer på de grønne løfter, når turisterne besøger landet,” påpeger Kathrine Lind Gustavussen. ”Der findes allerede mange steder og oplevelser i Danmark, som appellerer til rejsende med interesse for bæredygtighed. Det er dem, vi styrker i vores kommunikation”, tilføjer hun. 

Ifølge VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse inkluderer et stigende antal internationale turister bæredygtighed og miljøhensyn i deres overvejelser omkring rejser.  Selv om bæredygtighed endnu ikke er et selvstændigt rejsemotiv, viser undersøgelsen, at eksempelvis 40 procent af tyskerne forventer, at bæredygtighed og miljøhensyn vil påvirke deres fremtidige rejsevalg.