Family looking to the sea at Blåvand beach, West Jutland

Krise får mange tyskere til at ændre rejseplaner 

11.11.2022
Foto: Mette Johnsen

Øgede omkostninger, corona-pandemien og krigen i Ukraine får 41 procent af de tyskere, som har planer om at rejse det kommende år, til at vælge et andet rejsemål. Det viser nye data fra den tyske rejseanalyse. VisitDenmark tilpasser markedsstrategien i Tyskland til den nye situation. 

Inflationen i Tyskland er over 10 pct., hvilket er det højeste niveau i 70 år. Og i september meldte den tyske nationalbank ud, at landet står på kanten til en recession. 

At Tyskland står i en alvorlig økonomisk situation afspejler sig i nye data fra den tyske rejseanalyse, der har undersøgt, hvordan inflation, krigen i Ukraine og corona-pandemien påvirker tyskernes rejseplaner de kommende 12 måneder. 

I undersøgelsen svarer cirka halvdelen af tyskerne, at de forventer, at deres personlige økonomi vil blive forværret i de næste 12 måneder. Og en ud af tre svarer, at de ikke tror, at de har råd til at rejse inden for de kommende 12 måneder. 

Selv om tallene tegner et dystert billede er VisitDenmarks markedschef i Tyskland optimistisk: 

”Den høje inflation i Tyskland betyder, at tyskerne har færre penge til forbrug, og det smitter af på rejseplanerne. Det er dog vigtigt at holde fast i, at størstedelen af tyskerne har planer om at rejse det kommende år, og at rejselysten til Danmark fortsat er stærk” siger VisitDenmarks markedschef i Tyskland, Mads Schreiner. 

Også under corona-pandemien har rejselysten til Danmark været stærk, og de seneste overnatningstal viser, at de tyske overnatninger indtil videre ligger 17,7 pct. over niveauet i 2019. 

Potentiale for Danmark 

Ifølge den nye tyske rejseanalyse har 41 procent af tyskerne med planer om at rejse inden for de kommende 12 måneder allerede ændret rejseplaner på grund af den aktuelle situation og valgt et andet rejsemål, end de ellers ville have gjort. 

20 pct. angiver øgede omkostninger som den primære årsag til den ændrede rejseadfærd, mens 18 pct. peger på corona-pandemien og 14 pct. på krigen i Ukraine. Det kan give Danmark nogle fordele, mener Mads Schreiner: 

”Sikkerhed, nærhed og tryghed har været vigtigt for mange tyskere som følge af pandemien, og meget tyder på, at det fortsætter i den kommende periode. Det stiller alt andet lige Danmark i en god position for at tiltrække tyske gæster,” siger han. 

Han peger dog på, at dansk turisme også står over for en række nye udfordringer. Blandet andet booker tyskerne stadig senere – og ofte vil inspirations- og bookingfase ligge oveni hinanden og tæt på afrejsetidspunktet. Det stiller krav om en anden måde at arbejde på. 

Derudover spiller økonomien en helt anden rolle end tidligere. 

”Selv om de turister, der rejser til Danmark, ikke hører til de laveste indkomstgrupper, er der generelt set et stigende fokus på at holde omkostningerne nede. Danmark er kendt som et dyrt land, og det bliver en vigtigt opgave at gøre tyskerne opmærksomme på, at de får kvalitet til en fornuft pris i Danmark, når de er på ferie,” siger Mads Schreiner. 

Blandt de tyskere, som har planer om at rejse de kommende 12 måneder, svarer 6 pct., at de forventer at rejse til Danmark. Dermed ligger Danmark på 8. pladsen over tyskernes foretrukne udenlandske destinationer på nuværende tidspunkt. 

VisitDenmark tilpasser strategien

Kampagnerne på det tyske marked går typisk i luften i januar for at påvirke rejserne i foråret. Det er dog langt fra sikkert, at planerne bliver gennemført som de plejer, og netop nu er VisitDenmarks tyske markedskontor i gang med at tilpasse markedsstrategien til den nye situation. 

Der vil blive skruet på især tre knapper. 

For det første vil VisitDenmark i endnu højere grad rette markedsføringen mod de segmenter med høje indkomster, som stadig vil og har råd til at rejse. 

For det andet vil VisitDenmark ændre den geografiske prioritering, så Danmark kun bliver markedsført i delstaterne i Nordtyskland og Midttyskland, hvor potentialet er størst. Det passer også godt med den tyske feriekalender, som i de nordlige delstater ligger bedre i forhold til den danske højsæson i 2023. 

For det tredje vil VisitDenmark hæve frekvensen af markedsføringen. Det betyder, at målgruppen vil blive eksponeret for budskabet om Danmark flere gange. 

”Den aktuelle situation i Tyskland kræver, at vi tilpasser vores markedsstrategi. Men det er trods alt nemmere at navigere i den nuværende situation end under pandemien, og Danmark står stadigvæk et fornuftigt sted med gode muligheder for fortsat at tiltrække tyske turister,” siger Mads Schreiner. 
 

Mads Schreiner
Yderligere information

Markedschef

mas@visitdenmark.com

Direkte:+49 40-32021213
Mobil:+49 172-4536032