Vandra längs Christianshavns charmiga kanaler

Markedsføring 2023 

10.10.2022
Foto: Daniel Jensen - Copenhagen Media Center

Et stærkt fokus på nærmarkederne og kampagner, der fortsat opbygger kendskab og rejselyst til Danmark gennem The Land of Everyday Wonder. VisitDenmarks markedsføringsplaner for det kommende år ligger klar. 
 

Ovenpå to svære år med covid-19 er genopretningen af dansk turisme godt i gang, og VisitDenmark har lagt planer for markedsføringen i 2023. Alt er dog ikke helt tilbage til normalen, og også det kommende år vil være præget af usikkerhed.

”Alt tyder på, at 2022 samlet set bliver et godt år for dansk turisme. Men den økonomiske situation truer udviklingen, og dansk turisme står over for endnu en vanskelige periode,” siger marketingdirektør Janne Grønkjær Henriksen, VisitDenmark, og fortsætter: 

”De stigende energipriser presser forbrugernes økonomi, og det kan komme til at få betydning for rejserne i 2023. Netop derfor er det vigtigt, at vi er i markedet med et vedvarende højt markedstryk for at holde Danmark top-of-mind, når rejserne skal bookes, hvilket forventeligt bliver med kort horisont.” 

Investeringer der, hvor de skaber værdi

Energikrise, inflation og risiko for recession betyder, at VisitDenmarks markedsføring igen i 2023 er planlagt agilt og kan ændres med kort varsel. 

Samtidig spiller de op mod de rejsetendenser, som forventes at præge markederne også i den kommende tid. 

”Det er stadig en klar trend, at man rejser til destinationer nær hjemlandet, og derfor vil vi også i 2023 have et stærkt fokus på nærmarkederne Tyskland, Holland, Sverige og Norge med en vifte af forskellige aktiviteter. I Frankrig, Italien, USA og Storbritannien fokuserer vi på storbyturisme, travel trade og presse, og i Kina og Indien er aktiviteterne fortsat skruet helt ned, indtil markederne igen begynder at røre på sig,” siger Janne Grønkjær Henriksen. 

Hvornår kampagnerne bliver lanceret og med hvor stort markedstryk, vil blandt andet afhænge af udviklingen i den økonomiske situation på de enkelte markeder. 

”Ligesom de to foregående år følger vi udviklingen tæt, så vi kan sætte ind på det rigtige tidspunkt, og hvor det giver størst værdi for dansk turisme,” siger hun. 

Videreudvikling af Danmarksbrandet 

Udrulningen af brandet The Land of Everyday Wonder fortsætter i 2023 som den overordnede ramme for fortællingen om Danmark og destinationerne. 

VisitDenmark vil investere i kampagner, der stimulerer efterspørgslen efter Danmark, og opfordrer destinationsselskaber og kommercielle aktører til at bruge disse kampagner som afsæt, når de tilrettelægger deres egen indsats. Det inviterer kampagnematerialet for 2023 også til. 

”Vi kommer til at videreudvikle brandet næste år, og sammen med destinationsselskaberne skal vi bl.a. se på, hvordan vi får de konkrete ”wonders” i spil på markederne som en del af fortællingen om Danmark. På de vigtige markeder er der stadig mange, som har et utydeligt billede af, hvad Danmark kan tilbyde som rejsemål, og derfor skal vi være helt skarpe på, hvordan vi positionerer Danmark, så vi får mest muligt for investeringerne,” siger Janne Grønkjær Henriksen.  

Nyheder 

Outdoor og gastronomi bliver igen de to gennemgående temaer, som folder brandet ud. Derudover planlægger VisitDenmark skarpt segmenterede kampagner inden for special interest: Camping og cykling – og som noget nyt også vandring på det tyske marked. 

En anden nyhed for 2023 bliver på mødemarkedet, hvor danske styrkepositioner inden for bæredygtighed, outdoor og gastronomi bliver vist frem i en række ”Wonder Walks”. I kampagnen vil ildsjælene bag oplevelserne være i front, og gennem et LIVE element vil mødebookerne bl.a. blive sat i kontakt med de deltagende partnere. Konceptet er under udvikling, og vil blive præsenteret i begyndelsen af det kommende år. 

Indsatsen over for Travel Trade prioriteres fortsat højt med fokus på både fysiske og digitale aktiviteter. Sidstnævnte har vist sig at have en række fordele for såvel danske aktører som udenlandske turoperatører, så de fortsætter, selv om det er muligt at mødes fysisk. Den tyske messe ITB åbner for første gang siden pandemien, dog kun for B2B, og messen vil indgå i de tyske Travel Trade aktiviteter. 

På pressesiden vil arkitektur være et prioriteret tema, da København er udvalgt som UNESCO arkitekturhovedstad 2023. VisitDenmark planlægger en række presseaktiviteter sammen med Wonderful Copenhagen og vil derudover også sætte spot på arkitektur uden for hovedstaden. Derudover vil gastronomi være et tema i pressebearbejdningen i samarbejde med destinationer og andre relevante aktører.  

Bæredygtighed har været en indarbejdet del af de internationale presseaktiviteter gennem flere år, og vil også i 2023 blive prioriteret. 

Se markedsføringsplanerne for 2023