Tyskerne er klar til at holde ferie i Danmark

4.6.2020
Foto: @photo.kjaer

Trods covid-19 er andelen af tyskere, som planlægger at holde ferie i Danmark i år, uændret. Det viser en ny undersøgelse fra VisitDenmark blandt tyskere, svenskere og nordmænd. Analysen viser også, at rejselysten i de tre lande generelt er faldende, og at mange planlægger at blive hjemme.

Omkring halvdelen af tyskerne, nordmændene og svenskerne overvejer at holde ferie i udlandet inden for de kommende seks måneder. Det er markant færre end før covid-19. Her forventede omkring tre ud af fire at tage på en udlandsferie. 

Det viser en helt ny analyse fra VisitDenmark, som er baseret på flere end 4.000 webinterview i Tyskland, Sverige og Norge, som udgør de tre største markeder for dansk turisme. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 12. maj til den 19. maj 2020 og giver derfor et aktuelt billede af rejselysten på de tre markeder i lyset af covid-19.

Analysen viser dog også, at Danmark fortsat bliver opfattet som en meget attraktiv feriedestination på de tre markeder. Faktisk opfatter tyskere og svenskere Danmark som en mere attraktiv destination i forhold til sidste år. Blandt nordmændene er Danmarks attraktivitet som feriemål uændret. 

”Det er utroligt positivt, at Danmark fortsat står stærkt som feriemål på vores vigtige nærmarkeder, og at vi kan tilbyde et ferieprodukt, som lever op til turisternes ønsker. Det betyder, at der er noget at bygge på, når vi nu igen kan inspirere tyskere og nordmænd til at holde ferie i Danmark. Men vi skal gøre os umage, for alt tyder på, at der bliver færre turister i år,” siger marketingdirektør Janne Grønkjær Henriksen, VisitDenmark. 

Analysen viser også, at udviklingen i Danmarks attraktivitet er markant mere positiv end andre landes. Især Storbritannien og Spanien bliver vurderet som mindre attraktive rejsemål i dag end for et år siden. 

Det er utroligt positivt, at Danmark fortsat står stærkt som feriemål på vores vigtige nærmarkeder, og at vi kan tilbyde et ferieprodukt, som lever op til turisternes ønsker.

Tyskerne vil gerne til Danmark

Selv om rejselysten i Tyskland generelt falder, gælder det ikke i forhold til Danmark. Ifølge analysen er andelen af tyskere, der planlægger eller overvejer en ferie i Danmark i de kommende seks måneder, uændret sammenlignet med før COVID-19.

Samtidig viser analysen, at mange tyskere i højere grad end tidligere foretrækker en kyst- eller naturferie i år. I alt siger otte ud af ti af de tyskere, som overvejer at tage på ferie, at de har en kyst- eller naturferie i tankerne.

Også feriehusene bliver opfattet som en mere attraktiv overnatningsform end tidligere. Tyskerne er dog på ingen måde afskrækket af at overnatte på hotel. Blandt de tyskere, som overvejer at tage på ferie, planlægger seks ud af ti en hotelferie i år, og det kan give Danmark nye muligheder. 

”Ifølge analysen har 40 procent af tyskerne ventet med at booke ferie, men der er allerede kommet gang i bookingerne, efter grænsen er blevet åbnet og tyskerne igen kan tage på ferie i Danmark. Hvis der bliver pres på kapaciteten i feriehusene, viser analysen, at vi har gode muligheder for at trække tyskerne over i andre overnatningsformer, og den chance skal vi gribe,” siger Janne Grønkjær Henriksen. 

August, september og oktober er de måneder, hvor flest tyskere overvejer at holde ferie. Særligt september tyder ifølge analysen på at blive en stor turismemåned, idet 45 procent af de tyskere, som overvejer at holde ferie, forventer at holde den på dette tidspunkt. 

Svenskere og nordmænd er forbeholdne for at rejse 

Ifølge analysen er der færre nordmænd og svenskere, der inden grænseåbningen overvejede at rejse til Danmark. Danmark ligger dog fortsat som nummer to på listen over destinationer, som nordmænd og svenskere overvejer at besøge de kommende seks måneder. Og det vil sandsynligvis kun gøre Danmark mere attraktiv som rejsemål, at nordmændene indtil videre kun kan rejse til Danmark og holde ferie. 

”Politiske udmeldinger og lukkede grænser har sandsynligvis spillet ind på nordmændenes og svenskernes daværende overvejelser om at rejse til Danmark i år. Vi håber, at de nye regler får nordmændene til at booke sommerferie i Danmark. Vi vil i hvert fald gøre vores for at inspirere nordmændene til at rejse til Danmark,” siger Janne Grønkjær Henriksen. 

For nordmændenes vedkommende er juli højsæson, men også august og til dels september er populære rejsemåneder. Omkring halvdelen af de nordmænd, som planlægger at holde ferie i år, overvejer at holde ferie på hotel, og en femtedel overvejer at leje feriehus og/eller campere. 

Generelt for de tre lande gælder det, at gode hygiejneforhold er et helt afgørende parameter for valg af rejsedestination. Og på alle tre markeder er dette rejsemotiv markant højere end forrige år på grund af COVID-19.

På tværs af  markederne er de tre vigtigste rejsemotiver for den næste ferie gode hygiejneforhold, trygt rejsemål og fornuftigt prisniveau. 

Analysen viser også, at flere foretrækker bilen som transportform på deres næste ferie. Især bus og fly vælges fra.