People hiking through field in Himmerland

Ny vidensbank skal hjælpe den grønne turismeomstilling på vej

25.4.2023
Foto: Mette Johnsen

Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling lancerer B2B-platform, der samler viden, good practices og værktøjer, der kan styrke turismeerhvervets arbejde med grøn omstilling.


Den nationale turismestrategi fra 2022 sætter for første gang miljømæssige mål for dansk turisme på lige fod med mål for økonomi og sociale forhold. Men skal dansk turisme i mål med det grønne pejlemærke ”bæredygtige løsninger med mindre miljø- og klimaaftryk” allerede i 2030 kræver det en fælles indsats fra både destinationsselskaber, erhvervsorganisationer, kommuner, de nationale udviklingsselskaber, turismevirksomheder og alle øvrige aktører i dansk turisme.

For at dansk turisme kan nå målet og for at give aktørerne de bedste muligheder for at udvikle intiativer til at fremme grøn turisme, har Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling udviklet en digital vidensbank, der samler viden og værktøjer inden for 14 temaer med relevans for den grønne turismeomstilling. Den nye B2B-platform heder www.groenturisme.dk og præsenterer ca. 150 indsatser og værktøjer. Flere vil komme til, efterhånden som de udvikles. 

“Vidensbanken skaber et samlet overblik over mange af de eksisterende indsatser, som de danske turismeaktører kan bruge i deres arbejde med deres grønne omstilling. Der findes nemlig allerede en stor mængde viden og tilgængelige værktøjer, som der er et stort potentiale i at få synliggjort til hele det danske turismeerhverv,” siger projektleder Amanda Hofmann Johansen fra Partnerskabets sekretariat.

Overblik på tværs af systemer 

Under vidensbankens 14 temaer er det muligt at søge blandt lokale, nationale, private og offentlige indsatser, der er relevante for turismefremmesystemet. Indsatserne tæller blandt andet guides/håndbøger, analyser, certificeringsordninger, netværk, rådgivning- og udviklingsforløb, webinarer og nationale strategier. På sigt vil der også vises cases med good practices, som skal dokumentere forretningspotentialet i at arbejde med grøn omstilling. 

“Vidensbanken skal være et opslagsværk tilpasset til turismeerhvervet, og den opdateres derfor løbende i takt med, at der kommer nye relevante analyser, guides mv. til. Vi ved, at der er rigtig mange spændende indsatser i gang, og med hjælp fra erhvervet kan vi opbygge en omfattende vidensbank med indsatser på tværs af turismefremmesystemet og det øvrige erhvervsfremmesystem. Så hvis man kender en indsats, som endnu ikke er med i vidensbanken, er vi i Partnerskabet meget interesseret i at blive kontaktet”, tilføjer Amanda Hofmann Johansen.

14 temaer

De 14 temaer i vidensbanken er: ’Affald og genanvendelse’, ’byggeri’, ’certificering’, ’CO2, måling og rapportering’, ’forretningsudvikling’, ’fødevarer’, ’gæsteadfærd’, ’kommunikation’, ’konferencer og events’, ’områdeplanlægning’, ’oplevelsesudvikling i naturen’, ’transport og mobilitet’, ’overnatningskapacitet’ og ’uddannelse’.

Bag vidensbanken står Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling, der samler Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark. Partnerskabet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 12 mio. kroner og har foruden vidensbanken fokus på den grønne turismeomstilling gennem fire større indsatser. 
 

Se Partnerskabets B2B platform