Famile ist Mittagessen auf der Terrasse eines Ferienhauses in Dänemark

Nye initiativer til grøn omstilling

23.8.2023
Foto: Niclas Jessen

Dansk Kyst- og Naturturisme har netop offentliggjort en rapport med  inspiration til, hvordan kommunerne kan planlægge og omstille sommerhusområder til fremtidens krav til bæredygtighed. Rapporten er et af flere initiativer fra Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling.

Rapporten ”Bæredygtig Planlægning af Sommerhusområder” fra Dansk Kyst- og Naturturisme og det tilhørende idékatalog identificerer og beskriver en række potentialer og udfordringer inden for bæredygtig planlægning af sommerhusområder, for eksempel inden for infrastruktur, biodiversitet og energiforbrug. Den relaterer potentialer og udfordringer til typiske typer af sommerhusområder i Danmark og viser således, hvordan bæredygtighed helt konkret kan indgå i kommunernes planlægning og omstilling af sommerhusområder. 

Rapporten er tænkt som værktøj og inspiration, når der skal planlægges nye sommerhusområder og også til det generelle arbejde med en mere bæredygtig omstilling og planlægning af sommerhusene og den infrastruktur, de er del af.

Den nye rapport er et af flere tiltag, som er gennemført i regi af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling i det seneste år. Ud over at etablere en vidensbank, der samler indsigter om grøn omstilling til aktørerne i dansk turisme gennemfører Partnerskabet fire konkrete indsatser, som skal være med til at opfylde de grønne målsætninger i den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

”Partnerskabet har især fokus på initiativer, der understøtter de miljø- og klimamæssige udviklingsspor og indikatorer i den nationale turismestrategi. Det drejer sig bl.a. om, at turismen skal bidrage til 70 procents reduktionen af CO2 i 2030, at 70 procent af overnatningsstederne skal være miljøcertificeret i 2030, og at Danmark skal opfattes som Nordeuropas mest miljøvenlige turistdestination i 2030, siger Anders Rosbo, der er formand for Partnerskabet for Bæredygtig Turismeudvikling.

Flere projekter fra Partnerskabet

Næste større projekt hos Dansk Kyst- og Naturturisme i regi af partnerskabet er udvikling af en certificeringsordning for feriehuse. 

Samtidig har både Dansk Storbyturisme og MeetDenmark godt gang i at hjælpe turismevirksomheder med at blive miljøcertificeret. Herudover har MeetDenmark fokus på klimaregnskaber og bæredygtighed i værdikæden.

VisitDenmark står for udvikling af en måling af turismens udledning af drivhusgasser. Det sker i samarbejde med Center for Regional og Turismeudvikling. Her forventes det, at der i begyndelsen af 2024 ligger tal for, hvor for meget turismen bidrager til den nationale drivhusgasudledning. I projektet arbejdes endvidere på tal på destinationsniveau, ligesom der vil komme data på drivhusgasudledningen i forhold til den internationale turismetransport.

Egne projekter

Hver især har udviklingsselskaberne i dansk turisme herudover en række projekter, der handler om den grønne omstilling. 

For eksempel har VisitDenmark udarbejdet kvalitative og kvantitative analyser i forhold til, hvad turisterne lægger vægt på, når de skal beskrive en bæredygtig destination. Analyserne kommer også med bud på drivere og forhindringer i forhold til at bæredygtig turisme og indeholder en lang række konkrete anbefalinger. Resultaterne af analyserne forventes offentliggjort i løbet af efteråret.

Vidensbank giver inspiration

”Den grønne omstilling af turismen sker ikke i et snuptag. Det er et langt sejt træk, der kræver en indsats fra alle aktører. Men der er allerede søsat rigtig mange gode initiativer. Jeg gerne opfordre destinationer og erhvervet til at besøge Partnerskabets hjemmeside www.groenturisme.dk, hvor vi under 14 tematikker løbende opdaterer ny viden, værktøjer og good practices i forhold til den grønne omstilling af turismen. Der kan der være god inspiration at hente der”, siger Anders Rosbo.

 

Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling udgøres af Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark, Dansk Storbyselskab og VisitDenmark. Partnerskabet er et initiativ i den nationale turismestrategi. Erhvervsfremmebestyrelsen har bevilliget 12 mio. kr. til Partnerskabet til og med 2024.