Person på molen i Lynæs, Nordsjælland

Nye undersøgelser skal følge turisternes adfærd som følge af COVID-19

24.4.2020
Foto: David Overbeck - VisitNordsjælland

Nye undersøgelser skal give viden om, hvordan COVID-19 påvirker turisternes adfærd og rejselyst. Resultaterne skal hjælpe dansk turisme med at komme hurtigere ud af krisen, når turisterne igen kan rejse frit rundt. Undersøgelserne gennemføres i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge. 

Hvornår begynder de udenlandske turister igen at rejse til Danmark? Vil COVID-19 gøre turisterne mere tilbageholdende med at rejse – eller længes turisterne efter at rejse? Hvad vil turisterne lægge vægt på, når de vælger destination? Og hvordan vil økonomien påvirke deres rejsevalg?

Selv om coronakrisen langt fra er ovre, er VisitDenmark ligesom mange andre aktører i dansk turisme i gang med at forberede aktiviteter, der kan sættes i søen, når myndighederne i Danmark og resten af verden begynder at åbne grænserne, og det igen er forsvarligt at rejse. 

”Før verden blev ramt af COVID-19 var turisternes rejseadfærd velbeskrevet gennem data og analyser. Men coronakrisen stiller os i en helt ny situation, hvor vores eksisterende viden er sat ud af kraft. Derfor har vi igangsat nye undersøgelser, der skal monitorere bevægelser i markedet og give viden om, hvordan turisterne bliver påvirket af coronakrisen,” siger Helle Damkjær, analysechef i VisitDenmark. 

På det danske marked er undersøgelsen allerede sat i gang sammen med Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme. Resultaterne forventes at kunne offentliggøres i maj måned. På de tre nærmarkeder vil selve dataindsamlingen begynde i maj. I takt med udviklingen vil VisitDenmark overveje at rulle undersøgelsen ud på flere markeder. 

Resultaterne offentliggøres i Nyt fra VisitDenmark og på VisitDenmarks corporate website. 

Fælles videngrundlag

”Meget tyder på, at coronakrisen vil påvirke turismen et stykke tid endnu, og undersøgelserne skal gøre os i stand til bedre at tilrettelægge og prioritere aktiviteter på markederne i denne ekstraordinære situation, vi befinder os i. Resultaterne vil blive offentliggjort, så hurtigt vi kan, så alle i dansk turisme kan gøre brug af viden, og vi sammen kan få gang i turismen så hurtigt som muligt og få os tilbage på det vækstspor, som 2020 begyndte på,” siger Helle Damkjær. 

Både i Danmark og i andre lande udvikler situationen sig fortsat dag for dag, og mange ubekendte faktorer kan spille ind på turisternes rejselyst og adfærd det næste lange stykke tid. Undersøgelserne vil derfor blive gentaget over en periode for at kunne følge udviklingen og dermed gøre aktørerne i dansk turisme i stand til at handle på udviklingen på markederne. 

Også FUR, som gennemfører den årlige Tyske Rejseanalyse, har igangsat en særskilt undersøgelse af, hvordan tyskernes rejseadfærd bliver påvirket af COVID-19. Resultaterne af undersøgelsen forventes at ligge klar i juni, hvorefter VisitDenmark vil offentliggøre konklusionerne. På det hollandske marked vil VisitDenmark modtage data fra analyseinstituttet TNS Nipo. 

Dataindsamling fra mange kilder 

Ud over de nye trend- og forbrugeranalyser indhenter VisitDenmark også data fra en række andre kilder for at få overblik over udviklingen på både kort og lang sigt. 

For at få indsigt i situationen her og nu følges blandt andet Googlesøgninger og bookinger i feriehuse, på hoteller og med fly. 

Til at monitorere og vurdere krisens mere langsigtede udvikling og konsekvenser for turismen anvender VisitDenmark data fra UNWTO, Eurostat og Tourism Economics. 

Yderligere information