Gå til indhold

Nyt partnerskab har fokus på den grønne omstilling i turismen

24.6.2022
Foto: Copenhagen Islands

Et nyt partnerskab for bæredygtig turismeudvikling skal medvirke til, at dansk turisme bidrager til at opfylde den nationale målsætning om 70 procents reduktion af drivhusgasudledninger. Partnerskabet består af VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og MeetDenmark.