Fiskerbåd i Hasle Havn på Bornholm

Nyt projekt vil udvikle bæredygtigt turismeregnskab

27.8.2020
Foto: Stefan Asp

En bred gruppe af partnere går nu ind i et toårigt projekt om at udvikle et bæredygtigt turismeregnskab, der måler på både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af turismen. 

Bæredygtighed er i dag en del af mange danske destinationers strategier. Men hvordan måler man reelt bæredygtig turismeudvikling? Skal man fx måle på sæsonudvikling, CO2 udslip eller livskvalitet? 

Dette skal en nyt projekt være med til at give svaret på. En del af Landdistriktspuljens midler skal nemlig bruges til at udvikle et bæredygtigt turismeregnskab, der sætter tal på både de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af turismen.

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) er tovholder på projektet, hvor en stor gruppe af turist- og forskningsinstitutioner bidrager. 

”Jeg er oprigtig spændt på det her projekt. Det er særligt, fordi så mange slutter op omkring noget flere og flere kalder på: Nemlig et værktøj der skal støtte en bæredygtig udvikling af turismen. Det er en virkelig kompliceret opgave, og derfor er det en fornøjelse med så mange vidende parter på sagen, ” siger Anne Thomas, direktør på CRT. 

Retning for bæredygtig udvikling

VisitDenmark leverer i samarbejde med Center for Regional og Turismeforskning (CRT) allerede i dag et årligt turismeregnskab, der bl.a. indeholder tal for omsætning og arbejdspladser. Det er et værktøj, der nyder stor anerkendelse og udbredelse. Partnergruppen bag projektet ønsker nu at undersøge muligheden for, hvordan dette værktøj kan udnyttes på de tre bundlinjer: Økonomisk, socialt - og miljømæssigt.

”Bæredygtighed bliver ofte forsimplet til et spørgsmål om overturisme eller grøn transport. Men bæredygtighed er mere kompliceret end det og inkluderer både en økonomisk, social og miljømæssig dimension. Vores mål med at gå ind i projektet er et skabe en sammenhæng mellem lokale målepunkter og nationale pejlemærker og dermed bidrage til at skabe en retning for den bæredygtige udvikling af turismen i Danmark,” siger analysechef i VisitDenmark, Helle Damkjær. 

Inspirationen til projektet kommer fra ét af FNs verdensmål, der hedder ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Turismen har nemlig stor betydning for den bæredygtige udvikling af lokalsamfund i landdistrikterne, og regnskabet skal fungere som værktøj til udvikling af lokalmiljøer.

Turisme og bæredygtighed hænger sammen

I mange landdistrikter har turismen stor betydning for beskæftigelsen – både direkte og inddirekte.

Turist-prægede yderområder kan opretholde et højere niveau af dagligvarebutikker, cafeer og anden privat service grundet turismen, end de ville kunne, hvis de udelukkende var henvist til den fastboende befolknings forbrug.

Samtidig viser ny forskning fra Center for Regional- og Turismeforskning, at engagerede ”tilvalgsbeboere”, ofte sommerhusgæster, bidrager med et vigtigt udviklingspotentiale i attraktive lokalområder.

Mange destinationsselskaber arbejder allerede strategisk med at støtte tiltag, der både er til gavn for gæster og for fastboende, de er samtidigt bevidste om vigtigheden af også at værne om deres egn ved at beskytte lokal kultur og natur.

”Destinationerne er til stadighed optagede af at kunne måle på de indsatser, vi i samarbejde med vores aktører iværksætter for at udvikle turismen. Derfor ligger det lige for, at Danske Destinationer, der favner alle de tværkommunale destinationsudviklingsselskaber i Danmark, går med i et projekt, der har til formål at udvikle egentlige måleværktøjer til brug for etablering af bæredygtige turismeregnskaber. Det vil være fantastisk, hvis vi kunne opstille mål og benchmarke op imod et regnskab, der omfatter både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed,” siger formand for Danske Destinationer, Jens Müller, som også er direktør i Destination Sjælland. 

Yderligere information