Breakfast in bed at the hotel Skt. Petri in Copenhagen

Danske overnatninger opvejede udenlandsk tab i juli

8.9.2020
Foto: Skt. Petri

Selv om overnatningerne i juli samlet set endte med et lille plus, var det langt fra alle dele af Danmark som fik del i fremgangen. Feriehuse og camping gik frem, mens hotellerne i København mistede halvdelen af overnatningerne. 

Man kan tjene på gyngerne, hvad man mister på karrusellen. Det viser nye overnatningstal fra Danmarks Statistik

I juli måned er de danske overnatninger steget med 46 procent, mens de udenlandske er faldet med 46 procent. På tværs af alle overnatningsformer lander dansk turisme på en svag stigning på 0,4 procent i juli måned sammenlignet med sidste år, og det er første gang siden februar, at de månedlige overnatningstal samlet set ender i plus. 

Det er dog ikke alle dele af dansk turisme, som lander på et positivt resultat: 

”Danskerne har i den grad fyldt op i det danske sommerland i 2020, særligt i feriehusene og på campingpladserne. Det er utroligt positivt, og har sikret omsætning og arbejdspladser i mange kystområder i juli måned. Men særligt i København, som i høj grad er afhængige af udenlandske hotelgæster, har juli ligesom de forudgående måneder været en katastrofe,” siger adm. direktør i VisitDenmark, Jan Olsen. 

For hotellerne og vandrehjemmene var væksten i de danske overnatninger ikke tilstrækkeligt til at opveje det udenlandske fald, og de to overnatningsformer oplevede markante fald juli på hhv. 27 procent og 18 procent. Der er dog store forskellige på de forskellige regioner, idet blandt andet hotelovernatningerne i Midtjylland er steget. 

Mindst fald i tyske overnatninger

Der er markant tilbagegang på alle udenlandske markeder i juli, som er den vigtigste turistmåned for dansk turisme og typisk står for 21-23 procent af årets overnatninger. 

De oversøiske markeder USA og Kina er stort set gået i stå med en tilbagegang i juli på hhv. 90 og 96 procent. Men også de store nærmarkeder Sverige og Norge er faldet markant i juli sammenlignet med sidste år med henholdsvis 86 og 66 procent færre overnatninger. 

Tyskland er det udenlandske marked, som har oplevet mindst tilbagegang, idet de tyske overnatninger ”kun” faldt med 22 procent i juli. 

”De flotte bookingtal for feriehusene tyder på, at en del tyskere har flyttet deres aflyste forårsferieferie til efteråret, og vi vil gøre vores for at stimulere rejselysten yderligere, så vi får så mange tyskere som muligt til både de danske kyster og storbyer,” siger Jan Olsen. 

Udfordrende efterår

En endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra VisitDenmark viser, at selv om rejselysten falder på de tre nærmarkeder Tyskland, Sverige og Norge, fastholder Danmark sin position som en af de foretrukne udenlandske destinationer. 

”Vi går en svær tid i møde, hvor rejselysten hurtigt kan ændre sig i takt med, at markeder vil åbne og lukke. Turismen er afhængig af, at der er styr på smittesituationen. Meget tyder på, at tyskerne og danskerne bliver endnu vigtigere end normalt og skal trække det store læs resten af året,” siger Jan Olsen. 

Bookingtal for feriehusudlejningen viser, at der ved udgangen af juli var 20 procent flere udenlandske bookinger for resten af året (august-december). I august er der booket 12 procent flere, hvilket udelukkende skyldes flere tyske bookinger.

Fremgangen for den danske feriehusturisme ser ud til at fortsætte, idet de danske bookinger for resten af året ligger 74,5 pct. højere end sidste år.