Løkken. Photo: Mette Johnsen

Rekord i dansk turisme

11.2.2020
Foto: VisitDenmark, Mette Johnsen

Med 56 mio. overnatninger satte dansk turisme endnu en gang rekord i 2019. Stærkt anført af Tyskland voksede de udenlandske overnatninger med 4,5 pct., og antallet af udenlandske overnatninger i skuldersæsonen er nu steget med 3,4 mio. siden 2014.

De foreløbige overnatningstal for 2019 er netop offentliggjort og viser, at dansk turisme igen sætter rekord med 56 mio. overnatninger, fordelt på 28,8 mio. udenlandske og 27,2 mio. danske overnatninger. Tyskerne trækker den udenlandske vækst med en stigning på hele 7,2 pct., og der har været vækst fra alle prioriterede markeder bortset fra Sverige, der falder, og Norge, hvor der er status quo. De danske overnatninger går frem med 3,3 pct.

Samlet set er der i dag 5,6 mio. flere udenlandske overnatninger end i 2014, og udviklingen er især sket i den såkaldte skuldersæson, marts-juni og september-oktober. Her er antallet vokset med 3,4 mio., og de seks skuldermåneder har nu 1,4 mio. flere udenlandske overnatninger end højsæsonen juli-august.

Det betyder, at der er kommet mere balance i dansk turisme, der tidligere var stærkt koncentreret om højsæsonen. Samtidig er væksten i skuldersæsonen især sket i kyst og naturturismen, hvilket betyder, at især landdistrikterne har glæde af de turismeskabte job. Det er væsentlige skridt på vej mod en mere bæredygtig turisme med job og turisme som grundlag for udvikling i hele landet.

”Det er glædeligt at se, at væksten i dansk turisme fortsætter, og især at der nu er kommet mere balance i væksten. I VisitDenmark har vi i flere år haft særligt fokus på at markedsføre Danmark uden for højsæsonen for at sprede turismen og bidrage til en mere balanceret vækst og solide turismeskabte job i hele landet”, siger adm. direktør Jan Olsen fra VisitDenmark.

”Takket være 15 mio. kr. ekstra fra den tidligere og nuværende regering har vi kunne sætte større tryk på markedsføringen af hele Danmark i skuldersæsonen. Det har bl.a. bidraget til en god vækst, og til at hele 2,7 mio. af stigningen er sket uden for de store byer”.

”Væksten i de udenlandske overnatninger var i 2019 på hele 4,5 pct., og det er i høj grad de tyske turister, der skaber væksten i kystturismen. Ikke mindst på det tyske marked er det derfor vigtigt at holde et fortsat højt tryk på markedsføringen, og vi ser frem til at arbejde tæt sammen med de nye destinationer om at indfri potentialet i den tyske og den internationale rejselyst.

Her er det afgørende, at vi sammen får skubbet det nye Danmarks brand ”The Land of Everyday Wonder” ud på markederne med budskaberne om danskernes måde at leve livet på og de unikke steder og stemninger fra destinationerne”.

Den samlede vækst i overnatningerne (danske + udenlandske) var 4 pct. i 2019.

OBS: Overnatningstallene for 2019 er foreløbige, da Danmarks Statistik hvert år foretager en justering af tallene i april på baggrund af reviderede tal.