A woman walks through Copenhagen airport in a face mask during the coronavirus period

Sådan har covid-19 påvirket turisternes rejseadfærd

30.9.2020
Foto: Daniel Rasmussen - Copenhagen Media Center

En ny undersøgelse fra VisitDenmark peger på otte overordnede tendenser, som beskriver, hvordan turisterne har ændret rejseadfærd som følge af covid-19.

Turismen over hele verden er tydeligt påvirket af covid-19. Men hvordan reagerer turisterne selv? Hvor overvejer de at rejse hen – hvis de overhovedet vil rejse? Hvad er vigtigt for dem på rejsen? Og hvor mange penge vil de bruge.

VisitDenmark har gennemført en markedsmonitor blandt 4.000 turister i Tyskland, Norge og Sverige for at komme tættere på turisternes rejseadfærd og præferencer under covid-19 pandemien.

Svarene kan sammenfattes i 8 overordnede tendenser, som beskriver, hvordan turisterne har ændret rejseadfærd som følge af covid-19.
 

1: Rejselysten falder
2: Staycation: Ferien holdes hjemme
3 Nærmarkeder frem for fjernmarkeder
4: Tryghed og sikkerhed er blevet vigtigere
5: Bilen er den foretrukne transportform
6: Ud i naturen
7: Venter med at booke
8: Lavere forbrug

Hent markedsmonitor

1: Rejselysten falder  

Ikke overraskende er rejselysten på dansk turismes tre store nærmarkeder faldet markant som følge af covid-19. Nordmændene udmærker sig ved at være den nationalitet, som har mindst lyst til at rejse til udlandet.

I VisitDenmarks nye markedsmonitor svarer 63 procent af tyskerne, 59 procent af svenskerne og hele 67 procent af nordmændene, at covid-19 har givet dem mindre lyst til at rejse til udlandet. Der er dog også en lille andel, som har fået større rejselyst.

Som den primære årsag til de manglende ferieplaner angiver turisterne, at de føler sig utrygge ved at tage på ferie på grund af covid-19.

Og rejselysten er heller ikke høj i de kommende seks måneder. 39 procent af svenskerne og 34 procent af nordmændene har planer om at rejse til udlandet, mens tallet for tyskerne er noget højere, nemlig 47 procent. Den relativt lave andel kan også hænge sammen med, at sommeren, hvor rejseaktiviteten typisk er højest, netop er overstået.

 

2: Staycation: Turisterne holder ferie hjemme

Tyskerne, nordmændene og svenskerne har primært holdt ferie hjemlandet i 2020, viser undersøgelsen.

53 procent af nordmændene, 45 procent af tyskerne og 37 procent af svenskerne svarer i undersøgelsen, at de har holdt ferie i hjemlandet, mens færre end normalt har holdt ferie udlandet.

Størstedelen af turisterne på de tre markeder vurderer, at hjemlandet er mere attraktivt som feriemål end samme tidspunkt sidste år.

Denne tendens til ”staycation” ses også i Danmark, hvor langt flere danskerne har valgt at holde sommerferie i Danmark end tidligere.

 

3: Nærmarkeder frem for fjernmarkeder

Ud over hjemmemarkedet vinder også nærmarkederne frem under covid-19. Undersøgelsen viser nemlig, at turisterne søger rejsemål tæt på, når de vælger at rejse ud.

Ifølge markedsmonitoren svarer de tyskere, som overvejer at rejse til udlandet, at det er blevet vigtigere end sidste år, at destinationen er tæt på hjemlandet og ligger i Europa.

Det samme gælder for svenskerne og nordmænd.

Sammenlignet med sidste år foretrækker flere af vores skandinaviske naboer dog at holde ferie i hjemlandet frem for udlandet, og her adskiller de sig fra tyskerne.

Tendensen til at vælge en destination tæt på hjemlandet bliver styrket af, at langt de fleste turister foretrækker at rejse med bil, og at rejser til de fleste fjernmarkeder har været frarådet under covid-19 pandemien.

 

4: Tryghed og sikkerhed er blevet vigtigere

Gode hygiejneforhold og et trygt rejsemål er de to vigtigste rejsemotiver for både tyskere, svenskere og nordmænd – og for alle tre nationaliteter gælder det, at det er blevet endnu vigtigere for dem end på samme tidspunkt sidste år.

Vigtigheden af tryghed viser sig også i præferencen for overnatningsform. Hjemmevante overnatningsformer som egen bopæl og eget sommerhus er nemlig de mest attraktive.  

Blandt de kommercielle overnatningsformer er lejet feriehus og hotel de foretrukne. Det hænger sandsynligvis sammen med, at der er god plads, og at man i høj grad selv kan bestemme, hvem man er i tæt kontakt med.

Vandrerhjem, feriecenter, airbnb og camping bliver vurderet som mindre attraktive sammenlignet med sidste år, hvilket kan hænge sammen med, at man på disse overnatningssteder deler faciliteter med andre gæster, man ikke kender.
 

5: Bilen er den foretrukne transportform

På transportformen er der sket et markant ændring i turisternes præferencer. Turisterne foretrækker transportformer, hvor de selv kan bestemme, hvem de rejser sammen med.

I forhold til samme tidspunkt sidste år er der markant flere, som foretrækker bilen, mens især bus, fly, tog og færge bliver opfattet som mindre attraktive transportformer.

58 procent af nordmændene, 48 procent af tyskerne og 47 procent af svenskerne svarer i undersøgelsen, at de i højere grad foretrækker at tage bilen på ferie end de gjorde på samme tidspunkt sidste år.

Holdningen til brug af campingvogn eller autocamper er uændret.


6: Ud i naturen

Kyst- og naturferie er den ferieform, de fleste turister har i tankerne, når de overvejer at tage på ferie i de kommende seks måneder. Det gælder for 70 procent af tyskerne og for halvdelen af svenskerne og nordmændene.

Mindst halvdelen af turisterne på de tre markeder svarer, at deres holdning til forskellige typer ferie har ændret sig i forhold til sidste år. Flest foretrækker i dag en kyst- eller naturferie.

Der er dog stadig en stor del af turisterne, som overvejer at tage på storbyferie, nemlig 44 procent af nordmændene, 47 procent af tyskerne og 49 procent af svenskerne.

 

7: Venter med at booke

Størstedelen af de turister, som har planer om at rejse de kommende seks måneder, har endnu ikke booket.

Når de forholder sig afventende med at booke, er det for at se, hvordan covid-19 situationen udvikler sig. Det gælder 31 procent af tyskerne, og 41 procent af svenskerne, mens halvdelen af nordmændene (49 procent) har udsat deres feriebooking, fordi de vil se udviklingen af covid-19 an.

Da VisitDenmark gennemførte en lignende måling i maj måned, var der lidt flere, som forholdt sig afventende. Så på dette punkt er der en lille positiv ændring.

 

8: Lavere forbrug

Turisterne på de tre nærmarkeder forventer at bruge færre penge på deres næste ferie, end de normalt gør.

Det er især forlystelsesparker, zoologiske haver, badelande, akvarier og lignende, som turisterne vil bruge færre penge på. Men de forventer også at spare på guidede ture, museer, udstillinger og shopping.

Den eneste post, hvor turisterne forventer at bruge flere penge, er mad og drikkevarer i forretninger og supermarkeder.

Mellem 23 og 24 procent af turisterne på de tre nærmarkeder har oplevet en dårligere eller meget dårligere husstandsøkonomi sammenlignet med sidste år. For mellem 59 og 62 procents vedkommende er økonomien den samme, mens mellem 13 og 16 procent siger, at den er blevet bedre.