Gruppebillede af deltagerne i B2B turismeworkshop i New Delhi

Stigende interesse for det indiske marked

21.11.2019
Foto: VisitDenmark

Gennem de seneste år har der været stigende interesse for at deltage i de årlige workshops med indiske turoperatører. Selv om det indiske rejsemarked er voksende, er der fortsat kun en lille del, som tager til Skandinavien. En ny nordisk analyse skal give mere viden om markedet og indsigt

I november deltog 34 skandinaviske virksomheder og destinationer på tre workshops med indiske turoperatører og rejseagenter i henholdsvis New Delhi, Mumbai og Chennai. 

Det er over dobbelt så mange som for 4 år siden, hvor der var 15 skandinaviske deltagere med, og deltagerantallet vidner om en stigende interesse for det indiske marked. 

”Indien er stadig et nyt marked for dansk turisme, men vi fornemmer en stigende interesse. Det skyldes selvfølgelig, at det er et voksende marked med stort potentiale, men også at de indiske turister på flere måder er attraktive. De taler f.eks. engelsk, og så opholder de sig ofte længere tid i Skandinavien end andre rejsende fra Asien,” siger direktør Flemming Bruhn, VisitDenmark. 

Selv om flere og flere indere booker deres rejser online, er det stadig de traditionelle rejseagenter, som sidder på størstedelen af markedet. Sådan forventes det også at være de kommende år. 

Mødet med de over 300 turoperatører og rejseagenter på de tre årlige workshops er derfor en vigtig del af markedsbearbejdningen, og fra VisitDenmarks side handler mødet blandt andet om at vise turoperatørerne, at Danmark er mere end København. 

Fokus på hele landet

Odense Bys Museer og HCA Fonden har gode erfaringer fra Kina, men det er første gang, at de er med til workshops i Indien. 

”Det har været fantastisk at møde de indiske turoperatører, og jeg kan mærke, at der er stor interesse for at vide mere om Danmark end kun København, som typisk allerede er en del af de nordiske rundrejser. For Odense og HCA Fonden er Indien et helt nyt marked, hvor vi håber at kunne opbygge en interesse på samme måde, som det er lykkedes på det kinesiske,” siger marketingkoordinator Lone Weideman, Odense Bys Museer.  

Ligesom i Kina bearbejder VisitDenmark det indiske marked i et skandinavisk set-up i samarbejde med VisitNorway og VisitSweden. Bearbejdningen sker gennem en agent, Compass Cennexions, som blandt andet har et stort B2B netværk i Indien. 

Ny viden om markedet 

Særligt i de senere år er antallet af indiske udenlandsrejser vokset markant, og ifølge SKIFT er det kun det noget mere modne kinesiske rejsemarked, som vokser hurtigere. 

I alt foretog inderne 26,3 millioner udenlandsrejser i 2018, viser tal fra FN’s turismeorganisation, UNWTO. 

Også målt i omsætning er rejsemarkedet kraftigt voksende, nemlig fra 17,5 milliarder US dollar i 2014 til 25,8 milliarder US dollar i 2018 ifølge UNWTO. 

Det er dog stadig kun en lille del af den indiske befolkning, som rejser til f.eks. Europa, men i takt med at den økonomiske vækst i landet øges, og levestandarden bliver højere, forventes også antallet af udenlandsrejser at stige. 

For at blive klogere på hvordan Norden kan tiltrække flere indiske turister, har Nordisk Ministerråd afsat penge til en markedsanalyse, som blandt andet skal give nye indsigter i markedet, målgruppen og hvilke produkter, der efterspørges. Analysen gennemføres i et samarbejde mellem de nordiske turismeorganisationers analyseafdelinger. 

Analysen er en del af implementeringen af Nordisk Råds femårige plan det fælles nordiske turismesamarbejde, som på marketingområdet har fokus på de tre fjernmarkeder USA, Kina og Indien. 

Analysen forventes at blive offentliggjort i foråret 2020.