Ved Vesterhavet

Følg turismeudviklingen i de nye destinationer

17.1.2020
Foto: Niclas Jessen

Få overblik over antal overnatninger og omsætning i de 18 nuværende destinationsselskaber i VisitDenmarks Destinationsmonitor, som opdateres hver måned, når der er nye overnatningstal. 

Hvilken destination i Danmark er størst? Hvem har den største andel af udenlandske overnatninger? Og hvordan er udviklingen i overnatninger på destinationerne? 

Svaret på disse spørgsmål findes i VisitDenmarks Destinationsmonitor, som giver et samlet overblik over antal overnatninger og omsætning i de 18 nuværende destinationsselskaber.

Af monitoren fremgår blandt andet, at Wonderful Copenhagen har den største omsætning på 42 mia. kroner. Destination Vesterhavet har flest udenlandske overnatninger, nemlig 6,7 millioner. Med 18,6 pct. vækst år-til-dato har Destination Sjælland den største relative stigning i antallet af udenlandske overnatninger. 

Udgivelsen af Destinationsmonitoren har i en periode været på pause, mens turismefremmesystemet har været under konsolidering. Dannelsen af destinationsselskaberne er imidlertid nået så langt, at VisitDenmark nu har valgt at genudgive værktøjet. 

”Vi har fået en del henvendelser fra de kommende destinationer om den aktuelle udvikling, og derfor er vi glade for at imødekomme efterspørgslen og revitalisere destinationsmonitoren, så vi igen kan give overblik og input til lokal udvikling og destinationsfremme. Som noget nyt har vi suppleret Destinationsmonitoren med et enkelt dashboard, så man selv kan søge information på hjemmesiden”, siger analysechef Helle Damkjær, VisitDenmark. 

Destinationsmonitoren bliver opdateret stort set hver måned, når Danmarks Statistik har offentliggjort nye overnatningstal. Hvis der bliver ændret i destinationssammensætningerne, opdateres Destinationsmonitoren. 

Kommunerne har frem til udgangen af 2020 til at danne destinationsselskaber, og der er således på nuværende tidspunkt tale om et øjebliksbillede baseret på eksisterende selskaber og ansøgninger til destinationsudviklingspuljen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.