Kleiner Turm im Nationalpark Thy, Nordjütland

Tyskerne er på vej tilbage til Danmark

5.10.2021
Foto: Mette Johnsen

Tyske bookinger har kurs mod rekord i efteråret. Det giver grund til optimisme for første halvår af 2022, mener VisitDenmarks markedschef i Tyskland, som fremover primært vil lægge vægt på markedsføringen af skuldersæsonerne. 

”De tyske feriehusovernatninger i oktober ser ud til at slå rekorden fra sidste år. Alt tyder på, at tyskerne er på vej tilbage,” siger Mads Schreiner, VisitDenmarks markedschef i Tyskland. 

I slutningen af august havde tyskerne booket 144.000 husuger i danske feriehuse i efterårsmånederne september, oktober og november, viser tal fra Danmarks Statistik. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år knap 140.000 bookede husuger. 

Sidste år var der rekordmange overnatninger i oktober - endda flere end i juli, som sammen med august plejer at være de to største måneder på året. 

Pandemien er en del af forklaringen på efterårsrekorden. Restriktioner har forhindret tyskerne i at rejse en stor del af første halvår, og nu skal det forsømte indhentes. 

”Det er vores erfaring fra både 2020 og 2021, at så snart restriktionerne er fjernet, så vender tyskerne tilbage til Danmark for at holde ferie. Tyskerne vil os gerne, og Danmark har noget af det bedste at tilbyde i forhold til tyskernes præferencer og rejseadfærd. Det skal vi udnytte,” siger Mads Schreiner. 

Fakta om tyskernes efterårsferie  

  • Det samlede antal tyske overnatninger i oktober har udvist en positiv trend de sidste 10 år.
  • I oktober 2020 blev der registeret 2,1 millioner tyske overnatninger, hvilket er det højeste nogensinde.
  • Andelen af tyskere, som anser efterårsferien som den primære ferie, er steget de sidste 10 år.
  • Interessen for Danmark blandt de tyske efterårsrejsende er steget under pandemien.
  • 1 million tyskere er potentielt turister til en efterårsferie i Danmark de kommende tre år.

Kilde: VisitDenmark på baggrund af Danmarks Statistik og den tyske Reiseanalyse

 

Efteråret er en ny trend 

For at stimulere den tyske efterspørgsel har VisitDenmark kørt den største efterårskampagne i Tyskland nogensinde med et budget på 6 millioner kroner. Det store budget er muliggjort som følge af aftalen om ”Genstart af dansk eksport”, som regeringen indgik med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet sidste år.

Kampagnen er målrettet 10,5 millioner tyskere i de nordvesttyske delstater samt delstaterne Berlin/Brandenburg, Hessen og Sachsen, som alle har to ugers efterårsferie. 

”Det er blevet populært at holde efterårsferie i Danmark, og denne tendens er blevet forstærket af covid-19. Derfor har vi kørt en stor kampagne op til efterårsferien, som i Tyskland strækker sig over hele oktober. På dette tidspunkt er det danske produkt særligt konkurrencedygtigt, prisen er lav og kapaciteten er stor. Så vi har rigtig gode muligheder for at trække tyskerne hertil,” siger Mads Schreiner. 

Kampagnen blev lanceret i midten af august med en video på blandt andet web-tv og YouTube og fulgt op af et digitalt annoncespor og specifikke destinationskampagner i samarbejde med Vadehavskysten, Vesterhavet, Sjælland, Sønderjylland, Nordjylland og de aarhusianske kyster.

Planer for 2022

Danskerne har delvist opvejet de manglende tyske gæster i de perioder under pandemien, hvor nedlukning og restriktioner har gjort det umuligt at rejse på kystferie til Danmark. 

Når danskerne igen begynder at rejse til udlandet, er det vigtigt at få tyskerne tilbage, og de gode bookingtal for efteråret giver anledning til optimisme. 

”Den positive vinkel er, at Danmark står bedre end nogensinde før. Men konkurrencen om de tyske turister er enorm nu, fordi mange lande bruger store summer på at få tyskerne tilbage. Det betyder, at vores evne til at trænge igennem på markedet som destination bliver vigtigere og vigtigere, hvis vi skal udnytte de muligheder, som der er nu,” siger Mads Schreiner. 

Til næste år vil han i markedsføringen arbejde mere taktisk op imod at udvide sæsonen og udnytte den tyske feriekalender, som ofte ligger forskudt af den danske. Det betyder, at en større del af markedsføringen vil fokusere på at få tyskerne hertil i skuldersæsonerne. 

”For mange kystdestinationer i Danmark er skuldersæsonerne og særligt oktober blevet vigtige måneder, som gør det muligt at holde åbent en større del af året og udvikle lokalområderne. Den udvikling vil vi fortsat gerne bidrage til,” siger Mads Schreiner. 

Video fra kampagnen

Fra videoen Herbsurlau in Dänemark 2021
Foto: VisitDenmark

Fakta om kampagnen  

Efterårskampagnen bestod af en tv- og onlineindsats med et samlet budget på ca. 6 millioner kroner og blev gennemført fra den 13. august til den 12. september 2021.

Kampagnen nåede ud til 91 millioner mediekontakter i fem prioriterede SINUS segmenter inden for udvalgte delstater med to ugers efterårsferie i oktober.

Videoen har blandt andet opnået høje view rates over benchmark på Facebook, Pinterest og YouTube. Der er også opnået et godt reach på Instagram Reel og Taboola Native Network.

Kampagnen er gennemført i samarbejde med Vadehavskysten, Vesterhavet, Sjælland, Nordjylland, Aarhuskyst, Trekantsområdet, cykelruten N8, Sol og strand, Novasol og Scandlines.