Udlændinge tøver med at booke ferie i Danmark

10.2.2021
Foto: © Niclas Jessen

Mens danskerne har markant flere bookinger i feriehusene, tøver det udenlandske turister med at booke som følge af usikkerheden om covid-19 og rejserestriktioner. 

Der er booket 2,7 procent færre feriehuse i 2021 ved udgangen af december end samme tidspunkt sidste år. Det fremgår af de nyeste tal fra  Danmarks Statistik, som månedligt udarbejder en opgørelse over, hvor mange husuger der er booket i de danske feriehuse. 

Faldet skyldes færre udenlandske bookninger. De tyske, norske, hollandske og svenske bookinger ligger alle under sidste års niveau, hvilket skyldes de nuværende rejserestriktioner. 

Til gengæld er der markant flere danske bookinger i 2021 end sidste år. Der er dobbelt så mange eller flere danske bookninger i både vinter-, påske- og sommerferiemånederne. 

”Danskerne er godt i gang med at booke feriehusene herhjemme, mens udlændinge tøver med at booke. Det skyldes, at covid-19 og de gældende rejserestriktioner fortsat skaber stor usikkerhed om, hvornår vi kan begynde at rejse igen. Alle data fra nærmarkederne viser dog, at rejselysten er stærkt stigende, og interessen for Danmark stor,” siger Jan Olsen, adm. direktør i VisitDenmark. 

Ifølge VisitDenmarks Rejseindikator ligger bookingerne på de danske hoteller også langt under niveau. I februar ligger de mere end 90 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år både i København og i Danmark som helhed. 

Fortsat usikkerhed

”2021 har fået en utrolig hård begyndelse, og første halvår vil fortsat være præget af stor uforudsigelighed, hvad angår rejseadfærden. Vi kan kun håbe på, at vaccinationerne bliver rullet ud så hurtigt som muligt, og at der kommer nye værktøjer til at holde pandemien under kontrol, så vi igen kan begynde at se frem mod et mere normalt rejseliv,” siger Jan Olsen. 

VisitDenmark vil igen i 2021 prioritere de danske hjemmemarked med en kampagne for både ferie- og mødeturisme, og vil også lancere kampagner for at trække turister fra især nærmarkederne til Danmark lige så snart, det er muligt. 

Ifølge Danmarks Statistik endte 2020 endte med 44,5 millioner overnatninger, hvilket er 20,6 procent færre end i 2019. 

Faldet dækker over en stigning i de danske overnatninger på 4,6 procent, mens de udenlandske gik tilbage med 44,3 procent. Der var tilbagegang fra alle dansk turismes vigtige markeder. De vigtige tyske overnatninger gik ”kun” 23,1 procent tilbage sammenlignet med 2019, mens Kina stod for den største relative tilbagegang, nemlig 90,6 procent. 

Den historiske tilbagegang i 2020 skal ses på baggrund af syv vækstår, og 2019 var det hidtil bedste år for dansk turisme. 

Se de nyeste overnatningstal