Katja Moesgaard ny CEO for VisitDenmark

Vi skal gå efter potentialet i dansk turisme 

5.1.2024
Foto: VisitDenmark

Af adm. direktør Katja Moesgaard, VisitDenmark  

Efter nogle svære år med corona står dansk turisme et rigtig godt sted. Meget tyder på, at 2023 bliver endnu bedre end året før, når det gælder de udenlandske overnatninger. Og de første indikationer for 2024 tegner også umiddelbart positivt. 

I både Tyskland og Nederlandene er der stor interesse for at holde ferie i Danmark, og vi vil have fokus på at realisere det voksende potentiale på begge markeder i det kommende år. Det gør vi bl.a. med en kampagne, som vi planlægger at lancere i januar, og som skal positionere Danmark som ”The Land of Everday Wonder”. 

Også på de fleste andre prioriterede markeder står Danmark stærkt i øjeblikket, og trods usikkerhed om økonomi og inflation tegner udviklingen meget positiv. 

Særligt fokus i 2024 

Der er dog områder, som kræver en ekstra indsats. Det gælder især det norske og svenske marked, som er udfordret af negativ vækst og svage valutakurser. Her vil vi i 2024 sammen med aktørerne i dansk turisme stille skarpt på, hvordan vi sammen kan løse udfordringerne, så Danmark igen bliver top-of-mind blandt vores skandinaviske naboer. 

Også når det gælder møde- og erhvervsturismen, er der behov for skærpet opmærksomhed og for at få forløst det uudnyttede potentiale. 

På vej mod en bæredygtig turisme 

Bæredygtighed har været overliggeren for dansk turisme siden 2022, hvor den nationale strategi for dansk turisme satte en ny kurs for væksten, som fremover skal være baseret på både økonomiske, sociale og bæredygtige hensyn. 

I 2024 vil nye initiativer skubbe yderligere til den bæredygtige udvikling. Det gælder især en nyudviklet CO2-måling, som VisitDenmark har taget initiativ til, og som vil blive præsenteret for det Nationale Turismeforum i år. Målingen skal danne grundlag for, at også turismen bidrager til at nå regeringens målsætning om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030.

I VisitDenmark er vores bæredygtighedsindsats forankret i vores kerneopgaver. Det betyder bl.a., at den internationale markedsføring er målrettet skuldersæsonerne, og bæredygtighed indarbejdes i vores analyser. I begyndelsen af 2024 offentliggør vi to analyser, der giver nye indsigter i turisternes holdning og adfærd, når det gælder miljøvenlighed og bæredygtighed. 

Innovation gennem digitale teknologier 

Digitale teknologier er afgørende for turismens konkurrenceevne, og den nationale dataplatform, VisitData, spiller en meget vigtig rolle, når vi går efter turismens potentiale. Platformen giver dansk turisme et afsæt for at tage et udviklingsmæssigt tigerspring i forhold til at udvikle og konvertere data til forretningsmuligheder i hele værdikæden. 

Destinationsselskaberne blev koblet på platformen i 2023, og i 2024 kan destinationsselskaberne trække deres samarbejdspartnere ind i platformen. Samtidig vil også større kommercielle aktører og organisationer blive aktive medspillere i platformen. 

Også AI – eller kunstig intelligens – kan skabe innovation og øge produktiviteten i dansk turisme. I VisitDenmark afprøver vi forskellige AI redskaber særligt i markedsføringen, og det er et oplagt område at arbejde videre med i samarbejde med destinationsselskaberne, som også gør sig en række erfaringer med teknologien. 

Samarbejde er fundamentet  

I mine første tre måneder som adm. direktør for VisitDenmark har jeg mødt mange af vores samarbejdspartnere, og jeg oplever en branche, som er både ambitiøs og klar til at samarbejde. Jeg oplever også en branche, der bliver taget seriøst af politikerne – og som politikerne ser et potentiale i. 

Også på den baggrund glæder jeg mig til det samarbejde, som er så afgørende for at kunne tiltrække internationale turister til Danmark – The Land of Everyday Wonder. 

Godt nytår. 

Nytårskommentaren er også bragt på Turisme24.dk. Denne udgave er en redigeret version.