Shopping weekend i Aarhus

Visa og VisitDenmark indgår aftale om brug af transaktionsdata

1.9.2022
Foto: © Robin Skjoldborg

En aftale mellem Visa og VisitDenmark sikrer, at alle destinationer kan få adgang til transaktionsdata via et nyudviklet dashboard. Transaktionsdata giver en ny forståelse og et aktuelt billede af turisternes adfærd og dermed mulighed for at skabe bedre oplevelser og mere forretning. 

På Lolland-Falster bruger turisterne en større andel af deres penge på restauranter end i resten af landet. I Sønderjylland bruger de flere penge på benzin. Og ved Vadehavskysten, Limfjorden og i Herning er turisternes forbrug især centreret om indkøb af dagligvarer. 

Det viser data fra udenlandske betalingskorttransaktioner med Visa i august sidste år. Data viser også, om forbruget er stigende eller faldende, hvilken nationalitet kortholderen har, og hvilke andre destinationer kortholderne besøger. 

VisitDenmark har netop indgået en aftale med Visa, som betyder, at alle destinationer i Danmark kan få adgang til denne type transaktionsdata. 

”Aftalen med Visa giver os en masse ny viden om turisternes måde at agere på, når de er i Danmark. Vi får blandt andet data, der viser, hvor mange penge de bruger, hvad de bruger penge på og ikke mindst hvor i landet, de bruger pengene. Det er viden, som vi nu vil dele med destinationerne, så vi kan få et nyt, fælles afsæt for at forstå turisterne og skabe en bedre forretning - og i sidste ende også tiltrække flere turister,” siger analysechef Jan Voetmann, VisitDenmark.

Bedre indsigt i hvordan internationale besøgende agerer, vil give de danske turismeaktører mulighed for bedre at skræddersy turistservices og forbedre kvaliteten af oplevelser, fremhæver Visa:

”Vi ser en stor mulighed for at levere transaktionsdata på makroniveau, der kan give handlingsanvisende indsigter til vores danske partnere og bidrage til at styrke turismen i hele regionen,” siger Bente Josefsen, landechef i Danmark for Visa.

Bygger på gode erfaringer

Det er et pilotprojekt, støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har banet vejen for den nye aftale. Gennem to år har VisitDenmark, Center for Regional- og Turismeforskning, VisitAarhus og Destination Fyn, der er en del af Erhvervshus Fyn, valideret troværdigheden af data, og de to destinationer har også testet brugbarheden af data i samarbejde med deres lokale virksomheder. 

Pilotprojektet blev afsluttet i 2021 med så gode erfaringer, at VisitDenmark har besluttet at videreføre projektet og derigennem muliggøre nem adgang til transaktionsdata for alle destinationer. 

Det glæder Lone M. Daugbjerg, VisitAarhus, som ser frem til at arbejde videre med denne type data: 

”Det har været interessant at få indsigt i forbrugsmønstrene på tværs af de otte kommuner i vores destination, de forskellige forbrugsprofiler på nationalitet og sammenhænge mellem forbruget på forskellige varekategorier. Transaktionsdata kan helt sikkert noget. Og mulighederne bliver endnu større, hvis vi kan få data bragt i spil med andre kilder,” siger projektchef Lone M. Daugbjerg, VisitAarhus.   

På Fyn hæfter Jesper G. Jensen sig blandt andet ved, at transaktionsdata giver et mere aktuelt billede end de eksisterende kilder: 

”Transaktionsdata opdateres på måneds- eller ugebasis, og det gør dem i sig selv til et interessant supplement til vores eksisterende datagrundlag. Vi har fået interessante indsigter i fx forbrugsfordelingen på tværs af kategorier og nationaliteter, og vores partnere i det fynske turismeerhverv ser muligheder for nye partnerskaber på baggrund af denne viden,” siger Jesper G. Jensen, chef for Data & Analyse i Erhvervshus Fyn, som Destination Fyn er en del af. 

En vigtig ny datakilde 

Transaktionsdata er en ny datakilde for dansk turisme, som fremover vil indgå som et supplement til andre kilder til viden om turisterne. 

I dag opgøres turisternes forbrug i Danmark på baggrund af VisitDenmarks store Turistundersøgelse, som gennemføres som fysiske interview med 12.500 danske og udenlandske turister. Undersøgelsen vil fortsat blive gennemført, blandt andet fordi den giver et bredere billede af forbruget og dækker betaling af transport og overnatninger, som er gennemført inden afrejse. 

Transaktionsdata tilfører imidlertid noget andet end Turistundersøgelsen. Nemlig et mere aktuelt billede af forbruget, men også viden om fx turisternes mobilitet mellem destinationer. 

”Turisternes indgang til at rejse er digital. De bliver inspireret til rejsen på digitale medier, booker og betaler online, og de downloader en app på destinationen. Alligevel findes der kun begrænset data om turismen fra digitale kilder. Aftalen med Visa er en vigtig brik i at opbygge et solidt digitalt datagrundlag, som hele dansk turisme kan gøre brug af, og vi vil gøre en indsats for løbende at sikre adgang til nye datakilder,” siger Jan Voetmann. 

Pilotprojektet er gennemført fra august 2020 til december 2021 i samarbejde mellem Erhvervshus Fyn, VisitAarhus, Center for Regional- og Turismeforskning, VisitDenmark med finansiering af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
 

Jan Voetmann
Yderligere information om aftalen

Chef for Data og AI

janvoe@visitdenmark.com