Hyggelige Straße und Kaffebar in Aarhus, Dänemarks zweitgrößter Stadt

Visa-samarbejde skal give ny viden om turisternes forbrugsadfærd

25.3.2021
Foto: Photopop - VisitAarhus

Et pilotprojekt vil undersøge, om betalingskortdata kan give nye indsigter i turisternes forbrugsadfærd og mobilitet i Danmark. Bag projektet står Visa, VisitAarhus, Destination Fyn, CRT og VisitDenmark. 

Hvor mange penge bruger de internationale turister på forskellige varegrupper som mad, shopping, transport og kultur? Hvordan ser turisternes forbrugsmønstre ud på tværs af landet og på forskellige tidspunkter af året? Og hvordan er deres adfærd i Danmark i forhold til andre lande? 

Svarene på disse spørgsmål findes i de data, som bliver registreret, når turisterne betaler med et betalingskort, og i løbet af det kommende halve år skal et pilotprojekt undersøge, hvordan anonymiserede transaktionsdata fra Visa kan skabe nye indsigter for aktørerne i dansk turisme. 

Bag projektet står VisitAarhus, Destination Fyn, Center for Regional- og Turismeforskning og VisitDenmark, som har indgået en samarbejdsaftale med den internationale betalingskortvirksomhed Visa. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

Værdi for destinationerne

På Fyn håber de, at projektet kan bane vej for udvikling af nye produkter. 
”De nye data vil i højere grad end f.eks. overnatningstallene kunne berette om, hvilke valg turisterne tager under deres besøg på Fyn og Øerne. Vi forventer at kunne se tendenser også på tværs af kommunegrænserne, som måske på sigt kan danne grundlag for nye samarbejder blandt turismeaktørerne. Det kunne eventuelt være en rabatordning eller en pakkerejse,” siger Daniel Kargaard Svendsen, Business Intelligence Manager i Erhvervshus Fyn, som Destination Fyn er en del af.

Også i Aarhus håber de, at data kan give baggrund for nye forretningsmuligheder. 
”Vi forventer at få en række nye indsigter, og vi er særligt spændte på, om turisterne fordeler sig i forskellige forbrugstyper geografisk. Hvor findes fx de højtforbrugende gastroturister? Vi håber at få viden om forskellige forretningsområder, der kan bruges på virksomhedsniveau, og indsigter i vores gæsters mobilitet. Den viden, vil vi gerne have ud at leve i turismeerhvervet i Aarhusregionen,” siger Lone Mark Daubjerg, projektchef i VisitAarhus. 

Projektet løber frem til efteråret 2021, og hvis data viser sig at være værdifulde, er det ambitionen at rulle projektet ud på nationalt plan til gavn for alle destinationer og turismeerhvervet i hele Danmark. 

Første gang i Norden

Det er første gang Visa går sammen med en national turismeorganisation i Norden med det formål at udnytte kortdata til at forstå forbrugsadfærd i Danmark. Bedre indsigt i internationale besøgende vil give de danske turismeaktører mulighed for bedre at skræddersy turistservices og forbedre kvaliteten af oplevelser.

”Covid-19 forårsager fortsat enorme økonomiske ændringer og modgang for mange i Europa og over hele verden. Vi ser en stor mulighed for at levere transaktionsdata på makroniveau, der kan give handlingsanvisende indsigter til vores danske partnere og bidrage til at genrejse turismen i hele regionen,” siger Bente Josefsen, landechef i Danmark for Visa.

Konsekvenser af corona 

VisitDenmark henter løbende data fra en række forskellige kilder, men det er første gang, at betalingskortdata analyseres – og det ovenikøbet fra en vigtig periode. 

Projektgruppen modtager i første omgang historiske data for hele 2019 og 2020 og derefter near-to real-time data til og med september 2021. Dermed forventer VisitDenmark at kunne se ændringer i turisternes forbrugsadfærd som følge af coronakrisen. 

”Det er en del af vores strategi at søge nye datakilder for at supplere den eksisterende turismeviden, og det bliver spændende at arbejde med betalingskortdata fra en så stor og professionel datakilde som Visa. Ved at få data helt frem til 2021 håber vi at få værdifulde indsigter i, hvordan turisternes forbrugsmønstre helt konkret har ændret sig som følge af coronakrisen,” siger forretningsudviklingschef Tim Hoelgaard, VisitDenmark. 

Over 80 procent af de fysiske butikker i Danmark modtager Visa-kort, viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Virksomhedsundersøgelse i 2019. Dermed er Visa sammen med Dankortet det mest udbredte betalingskort i Danmark.