Boats in Himmerland

Nyt værktøj til effektmåling

19.12.2023
Foto: Destination Himmerland

Allerede i januar 2024 vil alle destinationsselskaber få adgang til et nyt dashboard i VisitData, som kan bruges til effektmåling.

Et af initiativerne i den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme er at få skabt en forbedret effektmåling af den internationale markedsføring af Danmark som rejsedestination. 

VisitDenmark har ansvaret for denne opgave og har derfor i 2023 udviklet værktøjet Effektmåling. 

Der har ikke tidligere været en fælles model for effektmåling, som kunne bruges af destinationsselskaberne, og målet har været at skabe en digital løsning, der gør det let for dem og for VisitDenmark at måle på de internationale markedsføringskampagner, der finansieres af offentlige midler. Det gælder bl.a. kampagner, der gennemføres for penge fra Erhvervsfremmebestyrelsen. 

”Bl.a. baseret på vores dialog med destinationsselskaberne har vi fokuseret på at skabe et værktøj, som er simpelt, troværdigt, gennemsigtigt og – i så høj grad som overhovedet muligt – automatiseret. 

Det er lykkedes at få udviklet en ny model, der trækker data direkte fra en række markedsføringsplatforme, så man ikke som tidligere selv skal indhente data og herefter selv beregne effekter. Det er en stor fordel, at Effektmåling ligger i VisitData, som dermed nu også skaber værdi i dansk turismes arbejde i forbindelse med markedsføringen,” siger Jan Voetmann, der er chef for Data og AI i VisitDenmark.

Kan bruges som planlægningsværktøj

Dashboardet Effektmåling er dog ikke kun tænkt som et værktøj til at afrapportere effekt af markedsføringen. Det vil ligeledes være en læringsbank, som alle destinationsselskaber kan bruge til at blive klogere på international markedsføring.

”Dashboardet er et effektivt og troværdigt værktøj til at få et overblik og en vurdering af kampagnernes effekter, og det kan derfor også bruges til at optimere fremtidige kampagner på grundlag af aktiviteter, som allerede er gennemført. 

Baseret på egne tidligere erfaringer kan man fx sætte mål for fremtidige kampagner, baseret på den læring man kan uddrage fra tidligere aktiviteter. På den måde kan man bruge værktøjet fremadrettet,” siger Jan Voetmann

Benchmark på alle kampagner

Dashboardets design gør det samtidig nemt at lave skarpe benchmark op mod andre lignende kampagner på det enkelte marked. Derved sikres en høj grad af transparens i resultaterne for kampagnerne effekt. 

Effektmåling er klar til destinationsselskaberne i januar, men er endnu ikke helt færdigudviklet. Måleenheden for et samlet effekttal mangler og forventes at komme til i foråret 2024. Indtil da giver Effektmåling adgang til bl.a. data om visninger, klik og video og en beregnet pris pr. resultat samt resultater på digitale advertorials og nyhedsbreve.