Whistleblowerordning

VisitDenmark etablerede den 15. december 2021 en intern whistleblowerordning for sine medarbejdere.

Den interne ordning omfatter overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser af dansk ret samt øvrige alvorlige forhold. VisitDenmarks medarbejdere kan indberette skriftligt og anonymt via en digital løsning, som administreres af en ekstern rådgiver.

I henhold til whistleblowerlovens § 27 skal VisitDenmark mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen. 

VisitDenmark er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om antallet af modtagne indberetninger samt udfaldet af disse, herunder antal afviste indberetninger, antal realitetsbehandlede indberetninger samt antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse. 

VisitDenmark offentliggør ligeledes en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er blevet fulgt op på. 

Årlig offentliggørelse af oplysninger om VisitDenmarks whistleblowerordning


Nedenfor vises oplysninger for perioden fra whistleblowerordningens etablering den 15. december 2021 og frem til den 14. december 2023:
 

Antal modtagne indberetninger 0
Antal indberetninger, som er blevet realitetsbehandlet 0
Antal afviste indberetninger 0
Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse  0
Overordnede temaer for indberetninger  Ingen indberetninger