VisitDenmark
Dybbøl Mølle

Danske turisters adfærd og præferencer i højsæsonen 2020

10/30/2020

Rapporten baserer sig på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 3.011 danskere. Danskerne er blevet spurgt om deres ferier i højsæsonen 2020. 

Sommeren 2020 har pga. COVID-19 været en noget anderledes sommer. Danskerne har i høj grad holdt deres ferie i Danmark, og de danske turismeaktører har skulle agere i forhold til danskernes ændrede forbrug af oplevelser og ændrede adfærd på en række områder.

Meget tyder på, at pandemien i lang tid fremover vil betyde ændrede vilkår for turismeindustrien. Det er derfor helt centralt, at der opsamles og formidles viden om, hvordan turisternes præferencer og adfærd forandrer sig. Foreliggende rapport er et bidrag til denne viden.