Markedsrating for dansk turisme

4.4.2019
Foto: Viggo Lundberg

Med markedsratingen er der udarbejdet et værktøj, der hjælper med at danne overblik over de væsentligste markeder for dansk turisme anno 2018.

Markedsratingen er et prioriteringsværktøj, der vurderer 44 geografiske markeders indbyrdes attraktivitet og potentiale for dansk turisme på et ensartet grundlag. Det har til formål at udgøre et fælles reflektionsgrundlag for prioriteringen mellem markeder for alle aktører, der arbejder med udvikling og markedsføring af dansk turisme.

Værktøjet gør det nemmere, at udvælge de mest attraktive markeder, der har det største overordnede potentiale for dansk turisme, med henblik på at skabe turismeomsætning og beskæftigelse i hele Danmark.

Ratingen er udarbejdet efter opdrag af Det Nationale Turismeforum i et samarbejde mellem VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og MeetDenmark.