Swimming in the pool at hotel Manon les Suites

Seks nye segmenter i markedsføringen

29.9.2023
Foto: © Jacob Hansen

VisitDenmark igangsatte i starten af 2023 en stor markedsanalyse, som inddeler tyske, norske, svenske og nederlandske turister i seks segmenter ud fra bl.a. deres feriepræferencer og rejseadfærd. I rapporterne neden for beskrives disse seks segmenter på hver af de fire markeder.

Formål

I starten af 2023 gennemførte VisitDenmark en målgruppesegmentering, der havde til formål at skabe en dybdegående forståelse af de potentielle turister. Det har resulteret i en fælles referenceramme på tværs af VisitDenmarks markeder. Segmenterne vil fremadrettet fungere som et fælles sprog på tværs af markeder og sikre et fælles vidensgrundlag og en fælles marketingtilgang.

Metode

Målgruppesegmenteringen er udført af Annalect Consumer Insights, som en online spørgeskemaundersøgelse på fire af VisitDenmarks prioriterede markeder: Tyskland, Norge, Sverige og Nederlandene. Segmenteringen er baseret på svar fra ca. 11.000 respondenter mellem 25 og 70 år, der har rejst eller planlægger at rejse til udlandet inden for de kommende tre år. Respondenterne har svaret på 52 spørgsmål om bl.a. deres rejsebehov, feriepræferencer, ønsker ift. feriedestination, interesser og aktiviteter på ferie samt medieadfærd.

Med afsæt i spørgsmålene er der gennemført en analyse for at se, hvordan de potentielle turister adskiller sig fra hinanden, og hvilke interessesegmenter, der kan identificeres. Desuden har analysen resulteret i en segmenteringsnøgle, der består af en række spørgsmål, som fremadrettet kan identificere de seks segmenter. Dette betyder, at VisitDenmark fremadrettet kan blive endnu klogere på de seks segmenter gennem egne markeds- og kommunikationsanalyser.

Analysen har resulteret i seks segmenter på tværs af de fire markeder

  • De samvittighedsfulde familier 
  • Storby- og kulturturisterne
  • Natur- og friluftsturisterne
  • Livsnyderne
  • Sol- og strandentusiasterne
  • De globale turister

For hvert segment er der udarbejdet materiale, der beskriver segmentet på det pågældende marked. Beskrivelsen giver bl.a. indblik i, hvordan segmentet adskiller sig fra hele befolkningen, når det gælder personlige feriepræferencer, kriterier for valg af feriedestination, interesser/aktiviteter på ferie, associationer til Danmark som feriedestination samt deres medieadfærd.

Uddybende oplysninger fås ved at kontakte VisitDenmarks markedskontorer i Tyskland, Norge, Sverige og Nederlandene.