Copenhagen sunset

Turismens økonomiske betydning

6/14/2019

Rapporten Turismens økonomiske betydning i Danmark sætter tal på, hvor mange penge turisterne bruger i Danmark.