Copenhagen sunset

Turismens økonomiske betydning

6/14/2019
Foto: Martin Heiberg

Rapporten Turismens økonomiske betydning i Danmark sætter tal på, hvor mange penge turisterne bruger i Danmark.

Turisternes forbrug rækker ind i mange brancher ud over turismeerhvervet. Hver gang turisterne tager pungen op af lommen og køber is på havnen, tanker benzin eller booker et feriehus, så bidrager de til at skabe omsætning, vækst og arbejdspladser i Danmark.

Når en udenlandsk turist bruger penge i Danmark, så svarer det til, at varer eller services bliver eksporteret. Turismen er derfor også et vigtigt eksporterhverv, som står for 4,6% af den danske eksport.

Turisterne forbruger i  alt for 128 mia. kr. i Danmark, viser rapporten. Heraf købte udenlandske turister for 54,8 mia. kr. og danske turister købte for 73,2 mia. kr. Medregnes de samlede afledte effekter af turismeaktiviteten, skaber turismeomsætningen i Danmark knap 161.000 job. 

Download faktaark om Turismens økonomiske betydning i Danmark 2017 her.