Cyclists in Copenhagen on the Circle bridge, Denmark

Turisternes døgnforbrug

11.7.2023
Foto: © Martin Heiberg

I denne rapport kan du læse om de udvalgte turistsegmenters døgnforbrug. Turisterne er bl.a. delt op efter, om de rejser i forbindelse med deres job eller holder ferie og hvilken nationalitet de har. 

Rapporten fastlægger døgnforbruget for udvalgte nationaliteter inden for de tre forretningsområder; kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme. Der sammenlignes yderligere med døgnforbrug for VisitDenmarks Turistundersøgelse 2017. 

Døgnforbrug er indsamlet som en del af VisitDenmarks landsdækkende turistundersøgelse 2022, som indeholder godt 13.000 interviews. Undersøgelsen er repræsentativ på landsplan for danske og internationale turister, der overnatter på hotel, campingpladser, vandrerhjem, feriecentre og i lejede feriehuse.

Døgnforbrug vil blive indarbejdet i den samlede opgørelse af turismens økonomiske betydning 2022, som lanceres i foråret 2024.